System odpylania ciepłowni miejskiej

Często poruszanym w ostatnich dniach problemem jest pytanie o czystość powietrza, którym oddychamy. Zmodernizowana w roku 2013 ciepłownia przy ulicy Polnej wytwarza ciepło z paliwa stałego jakim jest miał węgla kamiennego. Aby zminimalizować emisję powstałych podczas spalania węgla pyłów ciepłownia miejska wyposażona jest w nowoczesny dwustopniowy układ odpylania spalin.

Dwa razy w roku akredytowane laboratorium dokonuje pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych powstałych przy produkcji ciepła.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że poziom redukcji emisji pyłów do atmosfery wynosi 92%.

Oznacza to, że tylko niewielka część powstałych zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery. Potwierdzeniem tego jest m.in. brak widocznego dymu z komina ciepłowni. Jedynie przy bardzo niskich temperaturach i specyficznych warunkach meteorologicznych widać wydobywającą się z komina parę wodną.

W roku 2013 kosztem ok. 2 mln zł MPGK zmodernizowało ciepłownię przywracając jej pierwotny sposób produkcji ciepła z miału węgla kamiennego. Dzięki inwestycji odbiorcy podłączeni do kotłowni przy ul. Polnej ponoszą o ok. 20 % niższe opłaty za energię cieplną.