Sprzedaż gruzu zebranego w PSZOK (kod 170101)

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, informuje o możliwości zakupienia gruzu zebranego w PSZOK (kod: 170101) w cenie 23,15 zł/Mg netto (25 zł/Mg brutto).

Sprzedaż gruzu możliwa jest tylko osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami.

Odpad może być wykorzystany tylko na potrzeby własne, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Warunkiem zakupu jest indywidualne zgłoszenie pod numerem tel. 52 315-25-05 oraz złożenie przez przejmującego odpady oświadczenia o przyjęciu odpadów.

Dokument do pobrania:
Oświadczenie o przyjęciu odpadów