Rozbudowa stacji przeładunkowej

Zakończyliśmy rozbudowę stacji przeładunkowej znajdującej się na terenie przyległym do składowiska odpadów w Szerzawach.

Aby zminimalizować koszty transportu odpadów MPGK w roku 2013 wybudowało stację przeładunkową. Odpady są tam przeładowywane do dużych kontenerów, którymi przewożone są do regionalnej instalacji w Inowrocławiu.

Od momentu wprowadzenia w 2013 roku nowych zasad gospodarki odpadami ilość odpadów odbieranych od mieszkańców Gminy Mogilno systematycznie wzrasta.

W pierwszym półroczu 2016 roku ilość odpadów ogółem wzrosła o 7,4 % w stosunku do roku poprzedniego przy czym aż o 11,3  % wzrosła ilość odpadów zmieszanych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać przetransportowane do oddalonego o ok. 40 km RIPOK-u w Inowrocławiu. Także w ostatnich miesiącach zanotowaliśmy znaczny wzrost ilości odpadów zmieszanych. W ostatnim miesiącu było to aż 17 %.

Ze względu na bardzo duży wzrost ilości odpadów koniecznym stało się zwiększenie możliwości przeładunkowych stacji.

W ramach inwestycji dobudowane zostały kolejne dwa stanowiska dla kontenerów transportowych typu KP-40, co pozwoliło na podwojenie przepustowości stacji przeładunkowej.

Rozbudowa stacji była wykonywana przez pracowników MPGK z środków własnych spółki.

stacja1

stacja2

stacja3

stacja4

stacja5