Remont przyłączy cieplnych

Trwają prace remontowe związane z wymianą przyłączy cieplnych. Prace obejmują wymianę  przyłączy cieplnych wykonanych w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem do bloków przy ulicy ul.Dworcowej 1,5,3A, Kościuszki 2,2A i Hallera 29, 31,33. Łączna długość przyłączy – ok. 280m. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie strat ciepła na wymienianych przyłączach. Zgodnie z planem prace zakończyć się powinny do 31.08.2018r. Całkowity koszt remontu wynosi 151762,73 złotych netto i jest finansowany z środków własnych MPGK.