Remont ciepłowni zakończony

W dniu dzisiejszym zakończone zostały prace remontowe w ciepłowni przy ul. Polnej. Ze względu na zakres prac konieczna była przerwa w dostawach ciepła. Po 8 latach pracy wymieniony został m.in. odżużlacz zgrzebłowy. Jest to jedno z ważniejszych urządzeń w procesie produkcji ciepła. Służy do wygaszenia, odbioru i transportu spalonego miału poza budynek ciepłowni. Dostawcą nowego urządzenia jest Zakład Urządzeń Ciepłowniczych TERMAL z Końskich. Koszt nowego odżużlacza i jego wymiany wyniósł 61 900,00zł netto.

Jeszcze dzisiaj wznowimy dostawy energii cieplnej do odbiorców.

Za utrudnienia związane z remontem przepraszamy!