PREFERENCYJNY ZAKUP OPAŁU – GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

W dniu 02 listopada 2022 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Osoby zainteresowane preferencyjnym zakupem opału zobowiązane są do złożenia wniosku na zakup preferencyjnego paliwa stałego w siedzibie

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie ul. Rynek 10.

Wzór wniosku oraz aktualne informacje na ten temat dostępne są tutaj: http://www.mogilno.naszops.pl 

WNIOSEK może złożyć osoba fizyczna, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967)

Każda UPRAWNIONA osoba będzie mogła zakupić określoną ilość opału:

  • do dnia 31 grudnia 2022 – 1500 kg
  • od 01 stycznia 2023 – 1500 kg po złożeniu kolejnego wniosek

Opał będzie można zakupić w cenie nie wyższej niż 2.000 zł brutto za 1000 kg

UWAGA!
Z preferencyjnego zakupu nie będzie mogło skorzystać gospodarstwo domowe, które zakupiło węgiel na sezon grzewczy 2022/2023 za cenę poniżej 2.000 zł, np. poprzez sklep internetowy PGG lub innych krajowych kopalni.