Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W marcu MPGK sp. z o.o. przeprowadziła kolejna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Ze względu na liczbę zgłoszeń  (prawie 300) część odpadów została odebrana w następnych dniach. Zebrano ponad 52 tony odpadów, które wypełniły 7 dużych kontenerów KP-40. Rocznie Spółka odbiera od mieszkańców oraz przyjmuje w PSZOK ok. 280 ton odpadów wielkogabarytowych.