Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W marcu MPGK sp. z o.o. przeprowadziła kolejna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zebrano ponad 44 ton odpadów. 1/3 odpadów zgłoszono z terenu miasta. Reszta pochodziła z pozostałych miejscowości gminy Mogilno. Z tego względu część odpadów została odebrana w następnych dniach.
W roku 2021 Spółka odebrała od mieszkańców oraz przyjęła w PSZOK 331 t odpadów wielkogabarytowych. W roku 2020 było to 240 t.