Podsumowanie zbiórki odpadów segregowanych

We wrześniu pracownicy MPGK sp. z o.o. przeprowadzili zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Odebrano odpady z 358 zgłoszonych miejsc. Ważyły one ponad 54 tony. Wszystkie odebrane odpady zgodnie z przepisami zostały przetransportowane do RIPOKa w Inowrocławiu, gdzie za ich przyjęcie Spółka zapłaciła ponad 43 tys. zł netto.
Rocznie Spółka odbiera od mieszkańców oraz przyjmuje w PSZOK ok. 280 ton odpadów wielkogabarytowych.