Ograniczenia ruchu na ulicach Piłsudskiego i Ogrodowej

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczyna inwestycję polegającą na podłączeniu odbiorców ciepła osiedla ul. Dworcowej do ciepłowni miejskiej. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wybudowany ok. 350 metrowy odcinek ciepłociągu od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Ogrodowej i Hallera. Prace spowodują utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ulic Piłsudskiego i Ogrodowej. Od poniedziałku 30.07.2018 czasowo zamknięta zostanie ulica Ogrodowa od ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego a także ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Ogrodowej do wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 3. Dojazd do ul. Ogrodowej zapewniony będzie od strony ul. Kasprowicza i parkingu „Biedronki” a także od strony osiedla mieszkaniowego ulicami Niewiadomskiego i Łuczaka. Natomiast wjazd na parking zapewniony będzie od strony ul. Hallera. Utrudnienia w ruchu potrwają około miesiąca. Ich zakres będzie się jednak zmieniał w miarę postępu prac tak aby trwały one możliwie najkrócej. Pozostałe prace związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji potrwają do połowy października lecz nie będą powodowały zmian w organizacji ruchu. Celem inwestycji jest zmiana źródła ciepła dla odbiorców zasilanych aktualnie z kotłowni gazowej na zasilanie z kotłowni miejskiej produkującej taniej energię cieplną. W ramach inwestycji zlikwidowana zostanie kotłownia gazowa przy ul. Dworcowej i wybudowany do niej nowy odcinek sieci cieplnej od ul. Jana Pawła II. Inwestycja podzielona została na trzy etapy. Jej zakończenie planowane jest na wrzesień/październik 2019 roku.

Plan organizacji ruchu

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.