Odwołanie ograniczeń – ul. Magazynowa w Mogilnie

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 02.06.2021r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Mogilnie zaopatrującej odbiorców wody na odcinku sieci miejskiej – teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie, ul. Magazynowa.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 02.06.2021r.