UW Szczeglin oraz UW Wasielewko – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda dostarczana z UW Szczeglin oraz UW Wasielewko spełnia wymagania mikrobiologiczne w całej strefie zaopatrzenia. Wyjątek stanowi punkt na sieci na terenie MPGK Sp. z o.o. przy ul. W. Witosa 6 gdzie woda nadal jest warunkowo przydatna do spożycia. Wodę ujmowaną z punktu na terenie ww. obiektu należy zagotować przez spożyciem.
W związku z powyższym

WODA W CAŁEJ STREFIE ZAOPATRZENIA
JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I MOŻE BYĆ UŻYWANA BEZ OGRANICZEŃ

Komunikaty ostrzegawcze nr 2 i 3 z 04.05.2023r. przestają obowiązywać.

Komunikat nr 2a PPIS w Mogilnie
Komunikat nr 3a PPIS w Mogilnie