Odwołanie ograniczeń na ul.Cegielskiego w Mogilnie

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 16.07.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody Mogilnie na odcinku sieci ul.Cegielskiego
– posesja od nr 1 do nr 17 (9 posesji) – lewa strona
– posesja od nr 10 do nr 18 (5 posesji) – prawa strona.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 16.07.2020