Odpadów coraz więcej

MPGK podsumowało ilość odpadów komunalnych zebranych w I półroczu 2017 roku z terenów gminy Mogilno. W tym czasie zebraliśmy w sumie prawie 4 200 ton odpadów komunalnych. Oznacza to, że ilość odbieranych odpadów wzrosła o 7,1 % w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Oznacza to konieczność odbioru ponad 280 ton dodatkowych odpadów. Zwraca uwagę znaczny wzrost masy odebranych odpadów wielkogabarytowych (ponad 100%) a także przekazanych do PSZOK opon samochodowych (65%). Znacząco również wzrosła masa odpadów biodegradowalnych odbieranych od mieszkańców. W pierwszy sześciu miesiącach 2017 roku było to aż 372,9 tony, czyli o ponad 70 ton więcej niż rok wcześniej. Ze względu na postępujący znaczny wzrost ilości odpadów tego typu konieczny był zakup kolejnego pojazdu do ich odbioru i transportu. Zgodnie z przepisami zebrane z terenu gminy Mogilno odpady zmieszane i biodegradowalne nie mogą zostać zagospodarowane lub poddane obróbce przez MPGK. Trafiać muszą do RIPOK Inowrocław, gdzie za ich przyjęcie Spółka wnosi opłatę zgodną z cennikiem.

Odpady komunalne I półrocze 2017 (2015 2016)