Odczyty wodomierzy

Informujemy, że od środy 17.02.2021 rozpoczynamy akcję odczytu wodomierzy.

W celu zapewnienia ochrony zdrowia Państwa i pracowników Spółki, w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,  pracownicy MPGK będą prosić o samodzielne dokonanie odczytu wodomierzy i podanie ich stanu pracownikom. W przypadku nieobecności pozostawią oni w skrzynce pocztowej formularz do wypełnienia, który należy wysłać do MPGK sp. z o.o. droga pocztową w załączonej kopercie.

Uwaga!
Prosimy nie przyklejać znaczka! Opłata przeniesiona na MPGK sp. z o.o.

Możliwe jest również podanie stanu wodomierzy w inny sposób:

  • telefonicznie: dzwoniąc na numer 52 315-59-18,
  • poprzez SMS na nr 509 721 930 (imię i nazwisko, adres, stany wodomierzy),
  • poprzez formularz na stronie mpgk.mogilno.pl,