Nakaz przegotowania wody do spożycia na odcinku ul.900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody pobranej przez WSSE w Bydgoszczy stwierdzono przekroczenie normy  ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie Urszuli Piwek-Brejeckiej  na odcinku ul. 900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego wprowadza się nakaz przegotowania wody przed do spożycia. W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 07.09.2018