Kolejna wymiana przyłączy cieplnych

Trwają prace remontowe związane z wymianą przyłączy cieplnych do budynków przy ul.22 Stycznia i ul.900 Lecia. Zakres prac obejmuje wymianę 7 przyłączy cieplnych wykonanych w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem do bloków przy ulicy ul.900 lecia 31b, ul. 22 stycznia 5, ul. Kasprowicza 4a, Kasprowicza 8a. Łączna długość przyłączy – 290m. Inwestycja spowoduje zmniejszenie strat ciepła na wymienianych przyłączach. Zgodnie z planem prace zakończyć się powinny do 30 października 2017. Całkowity koszt remontu wynosi ok. 195 tys. złotych i jest finansowany z środków własnych MPGK.