Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że zgodnie z decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno od dnia 13.11.2021 nastąpiła zmiana cen i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

 

netto

brutto

netto

brutto

W1

3,22

3,48

10,60

11,45

W2

3,22

3,48

7,53

8,13

W3

3,26

3,52

10,60

11,45

W4

3,26

3,52

7,53

8,13

W5

3,28

3,54

10,60

11,45

W6

3,28

3,54

7,53

8,13

W7

3,28

3,54

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

 

netto

brutto

netto

brutto

K1

5,43

5,86

10,42

11,25

K2

5,43

5,86

7,35

7,94

 

Pełna treść taryfy znajduje się tutaj.