Informacja o przyczynach wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami w Mogilnie

       W ciągu ostatniego roku ilość odpadów zmieszanych zebranych przez MPGK wzrosła o ok. 10 %. Oznacza to, że ilość odpadów, które należy odebrać od mieszkańców a następnie przetransportować do wskazanej przepisami RIPOK w Inowrocławiu tylko w ostatnim roku wzrosła aż o blisko 500 ton.

Także ostatnie miesiące wykazały jeszcze większy procentowy wzrost ilości odpadów, zwłaszcza zmieszanych; miesięcznie o 16-22%. W przeliczeniu na ilości odpadów oznacza to konieczność odbioru i przetransportowania do Inowrocławia każdorazowo dodatkowych 75 – 80 ton odpadów.

Zwiększona ilość odpadów powoduje znaczny wzrost kosztów, które MPGK musi ponieść. Są to przede wszystkim zwiększone opłaty za przyjęcie dodatkowych ton odpadów do RIPOK Inowrocław. Do tego doliczyć trzeba koszty związane z samym odbiorem dodatkowych odpadów od mieszkańców a także koniecznością ich przetransportowania na odległość ok. 40 km do Inowrocławia. Przy czym przepisy zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami nie dają możliwości wyboru czy zmiany miejsca deponowania odpadów. Rosnąca ilość odpadów wymusiła konieczność rozbudowy stacji przeładunkowej, którą MPGK niedawno wykonało.

Pozostałe koszty związane m.in. z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), taboru samochodowego, zaplecza technicznego i zatrudnienia utrzymywane są na stałym, niskim poziomie.

Jednocześnie warto podkreślić, że gmina Mogilno należy do gmin o najbardziej rozbudowanym i korzystnym dla mieszkańców systemie odbioru odpadów komunalnych. Bez dodatkowych opłat wszyscy mają dostęp do darmowej dostawy każdej ilości worków do segregacji (nierzadko jest to 5060 szt. i więcej), odbioru odpadów BIO co 2 tygodnie przez cały rok z terenu całej gminy (nawet zimą), odbioru w każdej ilości odpadów wielkogabarytowych i gruzu sprzed posesji czy też bardzo długo otwartego PSZOK-a. Udogodnienia te są przez mieszkańców gminy przyjmowane z zadowoleniem, wiążą się jednak z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, które również mają wpływ na ostateczny koszt obsługi całego systemu gospodarki odpadami.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogromną wagę przywiązuje do minimalizowania kosztów swoich usług. Dzięki temu utrzymujemy jedne z najniższych cen w Polsce za dostawę wody i odbiór ścieków. Również niedawna modernizacja ciepłowni pozwoliła na obniżenie cen i znaczne oszczędności, przede wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie. Podobnie odbiór odpadów realizowany jest przez gminną spółkę na możliwie najwyższym poziomie przy maksymalnym ograniczeniu kosztów własnych. W tym przypadku o zwiększeniu kosztów usługi zdecydował jedynie znaczny wzrostu ilości odpadów, który nie ma pokrycia w uzyskiwanych opłatach, na co MPGK nie ma żadnego wpływu.