Informacja o maksymalnych cenach ciepła

Informacja Prezesa Regulacji Energetyki nr 9/2023 W sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło stosowanych w dniu 30 września powiększonych o 40 %.

Informacja Prezesa URE

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., informuje, że w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2023r. zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.), będzie stosowało ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, do rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.) zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023.

Stosowanie od 01.03.2023 r. powyższych cen i stawek opłat wynika z aktualnych interpretacji przepisów. W przypadku ich zmiany zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.