Informacja dla odbiorców ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że dla uprawnionych odbiorców którzy złożyli oświadczenie, zgodnie z art.3 ust.6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz.1967), wprowadza od dnia 01.01.2023r. ceny w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą.