Ilość odpadów ciągle wzrasta

Podsumowaliśmy ilości zebranych przez MPGK odpadów komunalnych w gminie Mogilno w pierwszym kwartale 2015 roku. Zanotowaliśmy kolejny wzrost ilości zebranych odpadów. Było ich aż o 61,2 % więcej niż przed wprowadzeniem nowych zasad gospodarki odpadami. Największą ilość w strukturze odpadów stanowią odpady zmieszane których w tym czasie zebraliśmy znacznie ponad 1,5 tysiąca ton.

Także miesiąc kwiecień wskazuje, iż  ilość odpadów utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie; aż o 68,6 % większym niż w tym samym miesiącu 2013 roku. Warto przy tym zaznaczyć, że samych odpadów zielonych zebraliśmy i przekazaliśmy do RIPOK Inowrocław w sumie prawie 80 ton, podczas gdy jeszcze w kwietniu 2013 roku było to zaledwie około 1 tony.

now_smie1