Dezynfekcja instalacji c.w.u.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że w porozumieniu z zarządcami budynków w dniach 30.08 – 01.09.2023 wykona usługę przegrzania wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej odbiorców w celu prewencyjnej dezynfekcji instalacji zapobiegającej występowaniu bakterii Legionelli.

Przegrzanie polega na podniesieniu temperatury ciepłej wody użytkowej do temperatury około 70°C przez okres 24 godzin, w związku z czym prosimy o zwrócenie uwagi na zagrożenie oparzenia, szczególnie przez dzieci.  

Aby skutecznie zwalczyć ewentualne występowanie w instalacji bakterii Legionelli konieczne jest zwiększone korzystanie w zaproponowanym terminie z wszystkich punktów poboru ciepłej wody w budynku. Bakterie Legionelli giną w temperaturze powyżej 70℃. Taka temperatura powinna być utrzymywana podczas odpuszczania ciepłej wody w miejscach poboru (kranach, prysznicach) przez minimum 15 minut.

Terminy przegrzewu ciepłej wody użytkowej:
– w dniu 30.08. od godz. 9.00 do 31.08. do godz. 9.00 w budynkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 35A, 35B, 41A, 41B, 45A, 45B, 49, 49A ul. Witosa 3, 5, 7, 9, 9A, Świerkówiec 51, Zespół Szkolny – Przedszkolny ul. Powst. Wlkp. 33.
– w dniu 31.08. od godz. 9.00 do 1.09. do godz. 9.00 w budynkach przy ul. Sportowej 1, 2, 3, 4, ul. 3 Maja 4, 6, 8,  ul. Jana Pawła II 2,4,6, ul. Kasprowicza 9 i hala sportowa ul. Grobla 1B.