Czego nie wrzucać do kanalizacji?

Każdego roku pracownicy MPGK sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej i awarii przepompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Często z tego powodu dochodzi do zablokowania kanalizacji co jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady powodują one zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach. Natomiast jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię, następstwem czego jest również wylewanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki i wpływa na ostateczną cenę odbioru ścieków.

Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków. Wystarczy stosować proste zasady aby przyczynić się do zmniejszenia ilości zatorów ścieków i awarii pomp. 

Jak to robić?

Bardzo prosto. Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych; umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych odpadów wymienionych na ulotce (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym). Powinny one trafiać do pojemników na odpady komunalne. Im mniej tego typu odpadów trafiać będzie do kanalizacji tym rzadziej dochodzić będzie do zatorów i awarii, co w konsekwencji pozwoli na utrzymanie niskich kosztów odbioru ścieków.

Na zdjęciach poniżej: pracownicy MPGK usuwają przyczynę zablokowania pompy; nawinięte na wirnik chusteczki nawilżane.