Budowa nowego ciepłociągu

Zgodnie z zapowiedziami MPGK sp. z o.o. zakończyła roboty budowlane w ciągu ulic Ogrodowej i Piłsudskiego związane z budową ciepłociągu do węzła przy ul. Dworcowej. Podczas prac na całej długości inwestycji ułożono nie tylko nowe rury ciepłownicze ale także wymieniono wszystkie rurociągi wodne wraz z przyłączami. Dalsze prace budowlane toczyć się będą już poza ciągami komunikacyjnymi i nie będą stwarzać większych utrudnień dla mieszkańców.

Jeszcze we wrześniu na całej długości inwestycji w ulicach Ogrodowej i Piłsudskiego zostanie ułożony nowy asfalt co zakończy pierwszy etap inwestycji.

Spółka planuje zakończyć budowę całego ciepłociągu w roku 2019.