Wymiana przyłączy cieplnych

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z wymianą przyłączy cieplnych do budynków przy ul.22 Stycznia i ul.900 Lecia.

Zakres prac obejmuje wymianę 5 przyłączy cieplnych wykonanych w latach 1974-1976 w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem o łącznej długości ok. 270 m.

Prace wykonuje firma GFI sp. z o.o. z Bydgoszczy która zaoferowała najkorzystniejsze warunki w postępowaniu przetargowym.

Zakończenie prac planowane jest na 15.09.2016. Koszt inwestycji wynosi 118 000 zł netto jest finansowany z środków własnych MPGK.

przyl_co1

przyl_co2

przyl_co3

przyl_co4

przyl_co5