Uwaga odbiorcy UW w Lubieszewie

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Strzelce stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie