10 lat MPGK

1 kwietnia minęło 10 lat działalności Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Z okazji Jubileuszu w imieniu pracowników naszej Spółki i swoim własnym dziękuję za życzliwości i zrozumienie mieszkańców naszej gminy z jakim spotykamy się codziennie podczas pracy przy realizacji usług komunalnych. Dziękuję za przekazane życzenia i słowa uznania, które są dla nas budujące a także słowa krytyki, będące dla nas motywacją do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania. Mam nadzieję, że następne lata działalności pozwolą na jeszcze większy rozwój Spółki, co pozwoli na dalsze podnoszenie poziomu naszych usług ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Prezes zarządu

Artur Lorczak

 

 

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. powstało dnia 1 kwietnia 2008 na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mogilnie podjętej 30 stycznia 2008 r w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mogilnie w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

MPGK sp. z o.o. to tak naprawdę trzy oddzielne firmy, o odmiennej specyfice i borykające się z naprawdę różnymi problemami i zadaniami.

Zakład Usług Komunalnych zajmuje się odbiorem odpadów od mieszkańców. Ostatnie lata przyniosły prawdziwą rewolucję w sposobie realizacji tej usługi. Zmieniło się to jak mamy zbierać odpady i gdzie je wywozić. Wystarczy powiedzieć, że w 2008 roku śmieci były odbierane jednym pojazdem specjalistycznym, któremu wystarczały 3-4 dni w tygodniu aby obsłużyć całą gminę. Teraz natomiast usługę realizują aż 4 śmieciarki i 2 samochody dostawcze.

W ciągu 10 lat odebraliśmy ponad 61 tysięcy ton odpadów, opróżniliśmy w tym czasie ponad 850 tys. pojemników i wydaliśmy ponad milion worków na odpady segregowane. Każdy z naszych pracowników w ciągu roku własnoręcznie ładuje około tysiąca ton odpadów.

Rocznie MPGK odbiera prawie 9 tysięcy ton odpadów. Masa odbieranych odpadów zwiększyła się w ciągu 10 lat prawie dwukrotnie (82%) a liczba pojemników do opróżnienia wzrosła aż o 320 % a więc ponad trzykrotnie. Do tego doliczyć trzeba jednak jeszcze ok. 160 tys. worków z odpadami segregowanymi, które odbieramy od mieszkańców.

W gminie Mogilno uzyskujemy wysoki wskaźnik ilości odpadów zebranych na osobę: jest to ponad 330 kg rocznie na osobę a gdyby do tego doliczyć śmieci odbierane od firm jest to aż 413 kg na osobę w ciągu roku.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w ciągu 10 lat wyprodukowaliśmy prawie 10 mln m3 wody i odebraliśmy 5 mln m3 ścieków. Nasz dział techniczny wydał w tym czasie prawie 3 tysiące zapewnień i warunków podłączenia wody. Podkreślić należy, że ceny wody i ścieków należą do najniższych w Polsce.

W dziale ZWiK też nastąpiła poważna zmiana i to nie jedna. Od nowego roku zmienił się sposób zatwierdzania cen taryfowych. Już nie rada miejska a specjalny organ Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” będzie zatwierdzać ceny i to na 3 lata. Druga zmiana jest dla nas znacznie ważniejsza; po 10 latach starań oczyszczalnia ścieków w Mogilnie doczekała się modernizacji. Inwestycja za ok. 33 mln zł przy unijnym dofinansowaniu w wysokości 17 mln zł. W pracach związanych z opracowaniem projektu technicznego oraz pozyskaniem środków unijnych intensywnie pracowali pracownicy naszej Spółki, którzy są współautorami planowanej inwestycji. Już za niecałe trzy lata powinna zakończyć się modernizacja oczyszczalni, która spełniać będzie wysokie normy jakościowe i przed wszystkim pozwoli na podłączenie kolejnych odbiorców.

Zakład Energetyki Cieplnej naszej Spółki dostarcza ciepło mieszkańcom Mogilna. W ciągu 10 lat wyprodukowaliśmy prawie pół miliona GJ energii cieplnej. Zużyliśmy na ten cel prawie 13 mln m3 gazu i ponad 11 tys. t miału.

W roku 2013 Spółka zrealizowała, wydawałoby się dość kontrowersyjną inwestycję. Zrezygnowano z paliwa gazowego na rzecz powrotu do, pierwotnie planowanego, zasilania kotłowni miejskiej miałem węglowym. Inwestycja kosztowała prawie 2 mln zł. 25 % tej kwoty otrzymaliśmy od naszego właściciela: gminy Mogilno. Pozostałe 75% pochodziło z własnych środków. W grudniu 2017 zakończyliśmy finansowanie tej inwestycji. Nasi odbiory płacą o ponad 22 % mniej za zużytą energię cieplną. Dzięki inwestycji, od czasu modernizacji ciepłowni, w kieszeniach naszych odbiorców pozostała kwota ok. 3,5 mln zł.

Prawdziwą wartością i siłą naszej firmy są jej pracownicy. 10 lat temu w MPGK zatrudnionych było 89 pracowników. Dzisiaj pracują u nas 92 osoby. Wśród nas jest 15 kobiet i 77 mężczyzn.

W ciągu 10 lat podpisano 98 umów o pracę. Odbyło się u nas 41 staży, 65 praktyk uczniowskich a mogileński sąd skierował 525 osób do pracy w MPGK. W tym czasie na emeryturę przeszło 13 pracowników, na rentę 8 osób, natomiast 5 pracowników zmarło.

Wśród osób aktualnie zatrudnionych połowa to osoby pracujące od początku istnienia Spółki. Wśród nich są osoby, które znaczną część swojego życia związały z mogileńską gospodarką komunalną. Najstarszy stażem pracownik MPGK przepracował w służbach komunalnych ponad 45 lat.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w ciągu 10 lat działalności wypracowała 2 323 758,61 zł zysku. Poza tym zaoszczędzone środki finansowe pozwoliły na odnowienie naszej bazy transportowej. Zakupiliśmy w tym czasie 19 pojazdów, których wartość wynosi 3 400 tys. zł netto. Wykonaliśmy również wielu remontów i inwestycji, dzięki którym nasze usługi stoją na coraz wyższym poziomie.