Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.

ul. Witosa 6, 88-300 Mogilno
tel. 52 315 22 35
fax. 52 315 12 331

KRS: 0000308392
NIP: 557 166 58 47
REGON: 3404330751

Nr konta bankowego:
BS Gniezno o/Mogilno
74 9065 0006 0060 0615 3940 0001