Uwaga – Awaria telefonu stacjonarnego

W związku z awarią głównego numeru stacjonarnego w siedzibie Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zawiadamiamy, że wszelkie sprawy należy zgłaszać pod wskazanymi niżej numerami:

– Sekretariat – 523155916

– Biuro Obsługi Klienta – 523155917

– Stan wodomierza, rozliczenia wody – 523155918

– Księgowość, rozliczenia – 523155923

– Odpady komunalne – 523152505

– Zakład Wodociągów i Kanalizacji – 523155935

Jednocześnie informujemy, że trwają prace mające na celu przywrócenie kontaktu za pomocą głównego numeru stacjonarnego.


Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Zbiórka gabarytów

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 6 marca 2024r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do wtorku 5 marca 2024 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505 do godz. 14.30 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 6.03.2024 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Prawo energetyczne – zmiany

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1762), zwanej dalej „ustawą OZE” z dnia 1 października 2023 r., wprowadzono zmianą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) w art. 7b ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy Prawo energetyczne, informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla źródła Polna 4 w Mogilnie za rok 2023 wynosi 1,86.

Odbieramy choinki

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach mieszkaniowych  w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady.

Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:

„TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

 • skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
 • skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),
 • skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,
 • parking ul. Sądowa przy Szkole Podst. Nr 2

Wylatowo: plac postojowy przy szkole,

Gębice: plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (obok sklepu „DINO”),

Stawiska: plac między posesją nr 15 a 16 przy skrzynkach na listy.

Drzewka prosimy dostarczać do piątku (26.01.2024) do godz. 10.00

Taryfa dla ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.21.2023.MNi z dnia 15 stycznia 2024 ogłoszoną w Biuletynie Branżowym Prezesa URE z dnia  15.01.2024r. nr 9/2024 zatwierdzona została taryfa dla ciepła.

Niniejsza taryfa dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 01.02.2024r.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uprawnieni odbiorcy, którzy złożyli oświadczenia skorzystają z rekompensaty.

Treść taryfy

1,5 tony nakrętek dla Małgosi !

Z końcem roku 2023 zakończyliśmy akcję zbierania nakrętek dla Małgosi Kowalskiej. Dzięki ofiarności mieszkańców Mogilna w ciągu roku udało nam się zebrać aż 1 460 kg nakrętek. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nakrętek w wysokości 1460 przekazaliśmy już na konto Małgosi. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc finansowo Małgosię w  leczeniu i rehabilitacji może to zrobić wpłacając dowolną kwotę tutaj:
www.siepomaga.pl/malgorzata-kowalska


W tym roku nakrętki zbierać będzie dla 5 letniej Lenki Frankowskiej, która zmaga się z autyzmem wczesnodziecięcym i opóźnieniem psychoruchowym. Prosimy Was o wsparcie finansowe na jej leczenie i rehabilitację:

Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą”
ul. Pańska 98/201 00837 Warszawa
Nr konta: 49 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 41477 FRANKOWSKA LENA