Dziś obchodzony jest
Dzień Pracownika
Gospodarki Komunalnej

 

To święto ponad 149 tysięcy osób w całej Polsce, w tym prawie 100 pracowników Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Nasi pracownicy codziennie dbają o dostawę wody i odbiór ścieków, ciepło w naszych domach, porządek w mieście oraz zapewniają odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy. Dla większości z naszych odbiorców praca ta jest wręcz niezauważalna bo wykonywana najczęściej bardzo wcześnie rano.

Życzymy Państwu oraz wszystkim pracownikom Spółki odpowiadającym w naszej gminie za gospodarkę komunalną zadowolenia z dobrze wykonywanych zadań oraz życzliwości i zrozumienia mieszkańców gminy Mogilno doceniających trudną i odpowiedzialną pracę mającą na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu życia w naszej małej ojczyźnie.

Prezes Zarządu
Artur Lorczak