Uwaga odbiorcy UW w Palędziu Dolnym

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg z UW Palędzie Dolne zaopatrujące odbiorców w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno wykryto bakterie grupy coli w ilości od 1 do < 10 jtk/100ml
W związku z powyższym wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS

Uwaga odbiorcy ul. Magazynowej w Mogilnie

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci miejskiej – teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie przy ul. Magazynowej stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS

Dziś obchodzony jest
Dzień Pracownika
Gospodarki Komunalnej

 

To święto ponad 149 tysięcy osób w całej Polsce, w tym prawie 100 pracowników Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Nasi pracownicy codziennie dbają o dostawę wody i odbiór ścieków, ciepło w naszych domach, porządek w mieście oraz zapewniają odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy. Dla większości z naszych odbiorców praca ta jest wręcz niezauważalna bo wykonywana najczęściej bardzo wcześnie rano.

Życzymy Państwu oraz wszystkim pracownikom Spółki odpowiadającym w naszej gminie za gospodarkę komunalną zadowolenia z dobrze wykonywanych zadań oraz życzliwości i zrozumienia mieszkańców gminy Mogilno doceniających trudną i odpowiedzialną pracę mającą na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu życia w naszej małej ojczyźnie.

Prezes Zarządu
Artur Lorczak

 

Budynki MPGK otwarte dla klientów

W związku z łagodzeniem zasad bezpieczeństwa w całym kraju informujemy, że budynki spółki są otwarte dla klientów. Wewnątrz budynku nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa, czyli obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki.