Odwołanie ograniczeń UW Wylatowo

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 18.11.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Wylatowie w miejscowościach: Wylatowo, Żabienko, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice, Żabno (od wiaduktu kolejowego).
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 18.11.2020

Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że zgodnie z decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno od dnia 13.11.2020 nastąpi zmiana cen i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

W1

2,93

3,16

9,70

10,48

W2

2,93

3,16

6,69

7,23

W3

2,97

3,21

9,70

10,48

W4

2,97

3,21

6,69

7,23

W5

2,99

3,23

9,70

10,48

W6

2,99

3,23

6,69

7,23

W7

2,99

3,23

      —

        —

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

K1

5,29

5,71

9,88

10,67

K2

5,29

5,71

6,87

7,42

 

Pełna treść taryfy znajduje się tutaj.

Odwołanie ograniczeń UW Padniewo

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 06.11.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Padniewie w miejscowościach: Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Dębno, Huta Padniewska, Izdby, Leśnik.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 06.11.2020

Uwaga odbiorcy wody zaopatrywani w wodę z UW Wylatowo

Informujemy, że po badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg w SUW Wylatowie gm. Mogilno zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach: Wylatowo, Żabienko, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice, Żabno (od wiaduktu kolejowego) – Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Mogilnie, podłączyło sieć wodociągową do SUW w Padniewie.

Zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni od przełączenia.

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie