PSZOK otwarty

Informujemy, że z dniem 4 maja 2020 r. wznowione zostanie działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach (PSZOK). W pierwszym tygodniu tj. w dniach od 4 do 9 maja, punkt będzie czynny codziennie od 10.00 do 18.00. W kolejnych tygodniach zgodnie z obowiązującym regulaminem; w każdą środę i sobotę w godz. od 10.00 do 18.00
W związku z trwającym stanem epidemii wirusa Covid-19 prosimy o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów.
Aby uniknąć kolejek i zminimalizować możliwość bezpośredniego kontaktu na teren PSZOKa mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo, pod warunkiem stosowania obowiązujących zabezpieczeń a obsługa mieszkańców będzie przeprowadzana bezkontaktowo.

Przypominamy również, że do PSZOKa przyjmowane są wyłącznie odpady segregowane

Odwołanie ograniczeń SUW Palędzie Dolne

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 21.04.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z SUW w Palędziu Dolnym zaopatrującego miejscowości: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno. W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 21.04.2020

 

Odczyt szacunkowy wodomierzy

Ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce pracownicy MPGK nie prowadzą odczytów stanów wodomierzy na terenie posesji, do których nie ma swobodnego dostępu. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przedsiębiorstwo będzie wystawiać faktury szacunkowe, na podstawie średniego zużycia z wcześniejszych okresów rozliczeniowych.

Taki sposób rozliczenia zastosowany jest wyjątkowo, do czasu ustania epidemii. Rzeczywiste zużycie zostanie skorygowane podczas następnego odczytu.

Przypominamy, że istnieje możliwość samodzielnego podanie odczytu stanu wodomierza:

– na stronie internetowej:

mpgk.mogilno.pl w zakładce podaj stan wodomierza,

– mailowo na adres email:

wodomierz@mpgk.mogilno.pl,

– telefonicznie pod numerem 52 315 59 18.