Odebraliśmy 2,5 t choinek

W minioną sobotę odbyła się zorganizowana przez MPGK sp. z o.o. poświąteczna zbiórka choinek. Zebraliśmy około 200 sztuk drzewek o łącznej masie 2 490 kg. Drzewka jako odpad biodegradowalny, zgodnie z przepisami zostały przekazane do RIPOK w Inowrocławiu.

Dziękujemy!!!

Osoby które nie zdążyły lub zapomniały wystawić choinek w terminie prosimy o dostarczanie ich do PSZOK-a, który czynny jest w środę i sobotę w godz. 10.00 – 16.00.

Odbieramy choinki

W najbliższą sobotę 25 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady. Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:
TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:
skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego – przy przepompowni,
skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,
Wylatowo:
plac postojowy przy szkole,
Gębice:
plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni – naprzeciwko „Twojego Marketu”,
Stawiska:
plac pomiędzy posesją nr 15 a 16 – przy skrzynkach na listy (dawne miejsce ustawienia pojemników na segregację).

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 12.00

UWAGA ODBIORCY UJĘCIA WODY W LUBIESZEWIE !

W związku ze zbyciem przez Likwidatorów RSP Jutrzenka w likwidacji w Lubieszewie hydroforni wraz z siecią wodociągową na rzecz Gminy Mogilno, informujemy, że od dnia 01.02.2020 roku usługi związane z zaopatrzeniem w wodę świadczyć będzie Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Właścicieli nieruchomości prosimy o przybycie od 01 lutego 2020 do 21 lutego 2020 roku do siedziby przedsiębiorstwa w Mogilnie przy ul. Witosa 6, pokój nr 17, I piętro w celu podpisania stosownej umowy. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością tj. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów oraz wzory umów znajdują się na stronie internetowej www.mpgk.mogilno.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 52 315-59-17.