Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Pracownicy Spółki roznoszą harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z posesji objętych gminnym systemem na rok 2020.

Nastąpiły dwie zmiany dotyczące terminów odbioru:
1. Rejon PADNIEWKO z piątkowego terminu odbioru (wcześniej kolor pomarańczowy, Gmina Mogilno) został przeniesiony na ŚRODOWY termin odbioru (obecnie kolor zielony, miasto Mogilno). Uwaga Padniewko zostało włączone do harmonogramu dla miasta.
2. Rejon STAWISKA oraz ulice Rzemieślnicza, Wybudowanie, Betonowa, Słowackiego, Podgórna, Pułaskiego, Narutowicza, Dworcowa, Kościuszki i Dmowskiego z środowego terminu odbioru (wcześniej kolor brązowy, miasto Mogilno) został przeniesiony na WTORKOWY termin odbioru (obecnie kolor brązowy, miasto Mogilno).

Pozostałe rejony oraz zasady odbioru odpadów a także terminy otwarcia PSZOK pozostają bez zmian.

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 – MIASTO MOGILNO

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 – GMINA MOGILNO

Ogłoszenie

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

informuje, że w dniach 24.12.2019 r. i 27.12.2019 r.

siedziba spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

BĘDZIE NIECZYNNA

Dyżur pełnić będzie kasa przy

ul. Jagiełły 14 / Bank Spółdzielczy / w godzinach:

24.12.2019 – 700– 1130
27.12.2019 – 815– 1530

 
 
 

Ważna informacja dla odbiorców wody

W miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno. W związku z nie uzyskaniem właściwych parametrów mikrobiologicznych wody z uwagi na stwierdzenie podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”, pomimo prowadzonych działań naprawczych, wodę w całej strefie zaopatrzenia uznaje się nadal za warunkową przydatną do spożycia. Podtrzymuje się dotychczasowe warunki, pod którymi woda może być spożywana, określone w komunikacie nr 1a z dnia 09.10.2019r. Zarządzający wodociągiem kontynuuje działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), więc może nastąpić zmiana parametrów organoleptycznych wody (zapach, smak, barwa, mętność). Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66
• Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Witosa 6, tel. 52 315 22 35

Pełna treść komunikatu PPIS