Podsumowanie akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych

17 września pracownicy MPGK sp. z o.o. przeprowadzili zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.   Odebraliśmy odpady  z 319 zgłoszonych miejsc. Ważyły one prawie 52 tony. Wszystkie odebrane odpady zgodnie z przepisami zostały przetransportowane do RIPOKa w Inowrocławiu, gdzie za ich przyjęcie zapłaciliśmy ponad 31 tys. zł. Następna taka akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbędzie się wiosną 2020 roku. Odpady wielkogabarytowa można również dostarczać do  PSZOK w Szerzawach w godzinach otwarcia.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z uchwałą nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno, informujemy, że odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

 1. Miasto Mogilno

– co 2 tygodnie w każdą środę począwszy od 25 września 2019r.

Terminy odbiorów:

Wrzesień: 25

Październik: 9; 23

Listopad: 6; 20

Grudzień: 4; 18

 1. Gmina Mogilno:

– odbiór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram dostępny jest tutaj.

 1. Odbiór odpadów selektywnie zbieranych:

– odbiór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogramy dostępne są tutaj.

Zbórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 17 września 2019r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do poniedziałku 16 września 2019 w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 17.09.2019 do godz. 4:00 lub dzień wcześniej.

 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.

 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.

 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,

 • wykładziny i dywany,

 • wózki,

 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,

 • meble ogrodowe,

 • zabawki dużych rozmiarów,

 • duże skrzynki, donice,

 • materace, kołdry,

 • rowery, itp.

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,

 • ceramika sanitarna,

 • zużyte opony i części samochodowe,

 • okna z szybami,

 • grzejniki, panele,

 • odpady ogrodowe,

 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.