Nakaz przegotowania wody do spożycia z UW Wylatowo

Informujemy, że w badaniach próbek wody z UW Wylatowo stwierdzono przekroczenie normy jakości wody. Miejscowości Wylatowo, Żabienko, Żabno, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice zostały przełączone na zasilanie w wodę z UW Padniewo. W związku z przełączaniem może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Zaleca się przegotowanie wody przed spożyciem.

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 20.09.18r. Wylatowo

Nakaz przegotowania wody do spożycia na odcinku ul.900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody pobranej przez WSSE w Bydgoszczy stwierdzono przekroczenie normy  ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie Urszuli Piwek-Brejeckiej  na odcinku ul. 900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego wprowadza się nakaz przegotowania wody przed do spożycia. W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 07.09.2018

 

Budowa nowego ciepłociągu

Zgodnie z zapowiedziami MPGK sp. z o.o. zakończyła roboty budowlane w ciągu ulic Ogrodowej i Piłsudskiego związane z budową ciepłociągu do węzła przy ul. Dworcowej. Podczas prac na całej długości inwestycji ułożono nie tylko nowe rury ciepłownicze ale także wymieniono wszystkie rurociągi wodne wraz z przyłączami. Dalsze prace budowlane toczyć się będą już poza ciągami komunikacyjnymi i nie będą stwarzać większych utrudnień dla mieszkańców.

Jeszcze we wrześniu na całej długości inwestycji w ulicach Ogrodowej i Piłsudskiego zostanie ułożony nowy asfalt co zakończy pierwszy etap inwestycji.

Spółka planuje zakończyć budowę całego ciepłociągu w roku 2019.

czytaj więcej „Budowa nowego ciepłociągu”