Rozbudowa stacji przeładunkowej

Zakończyliśmy rozbudowę stacji przeładunkowej znajdującej się na terenie przyległym do składowiska odpadów w Szerzawach.

Aby zminimalizować koszty transportu odpadów MPGK w roku 2013 wybudowało stację przeładunkową. Odpady są tam przeładowywane do dużych kontenerów, którymi przewożone są do regionalnej instalacji w Inowrocławiu.

Od momentu wprowadzenia w 2013 roku nowych zasad gospodarki odpadami ilość odpadów odbieranych od mieszkańców Gminy Mogilno systematycznie wzrasta.

W pierwszym półroczu 2016 roku ilość odpadów ogółem wzrosła o 7,4 % w stosunku do roku poprzedniego przy czym aż o 11,3  % wzrosła ilość odpadów zmieszanych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać przetransportowane do oddalonego o ok. 40 km RIPOK-u w Inowrocławiu. Także w ostatnich miesiącach zanotowaliśmy znaczny wzrost ilości odpadów zmieszanych. W ostatnim miesiącu było to aż 17 %.

Ze względu na bardzo duży wzrost ilości odpadów koniecznym stało się zwiększenie możliwości przeładunkowych stacji.

W ramach inwestycji dobudowane zostały kolejne dwa stanowiska dla kontenerów transportowych typu KP-40, co pozwoliło na podwojenie przepustowości stacji przeładunkowej.

Rozbudowa stacji była wykonywana przez pracowników MPGK z środków własnych spółki.

stacja1

czytaj więcej „Rozbudowa stacji przeładunkowej”

Wymiana przyłączy cieplnych

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z wymianą przyłączy cieplnych do budynków przy ul.22 Stycznia i ul.900 Lecia.

Zakres prac obejmuje wymianę 5 przyłączy cieplnych wykonanych w latach 1974-1976 w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem o łącznej długości ok. 270 m.

Prace wykonuje firma GFI sp. z o.o. z Bydgoszczy która zaoferowała najkorzystniejsze warunki w postępowaniu przetargowym.

Zakończenie prac planowane jest na 15.09.2016. Koszt inwestycji wynosi 118 000 zł netto jest finansowany z środków własnych MPGK.

przyl_co1

czytaj więcej „Wymiana przyłączy cieplnych”