Ogłoszenie – Wigilia

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

informuje, że w dniu 24.12.2018 r.

siedziba spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

BĘDZIE NIECZYNNA

Dyżur pełnić będzie kasa przy

ul. Jagiełły 14 / Bank Spółdzielczy / w godzinach 700– 1130

Uwaga! Zmiana terminu odbioru odpadów

Informujemy, że w związku z ustanowieniem 12.11.2018 Święta Narodowego MPGK sp. z o.o. odbierze odpady od mieszkańców z ulic Piłsudskiego, Kasprowicza, 22 Stycznia, Słoneczna, Kwiatowa, Wiosenna, 900-lecia, 3 Maja, Kasztanowa, Mickiewicza, Niezłomnych, Grobla, Sienkiewicza, Nowaka-Jeziorańskiego, Miłosza, Polna, Prusa, Wyspiańskiego, Jasna, Sportowa, Wesoła, Asnyka, Zbożowa, Jana Pawła II we wtorek 13.11.2018

Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 4.00.

Za utrudnienia przepraszamy

Zmiana terminów otwarcia PSZOK

Zgodnie z uchwałą nr LI/518/18 Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianie uległy terminy otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne w środy i soboty:

w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godziny 10.00 do 18.00;

w okresie od 1 listopada do 31 marca od godziny 10.00 do 16.00.

Przypominamy, że w PSZOK przyjmowane są tylko odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilno w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

1. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

Wylatowo zaopatrywane w wodę ze stacji UW Padniewo

Informujemy, że w związku z pogorszeniem jakości wody do spożycia produkowanej przez SUW Wylatowo zasilanie w wodę dla konsumentów w miejscowościach: Wylatowo, Żabienko, Żabno, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice przełączono na SUW Padniewo. 

W związku z powyższym woda na całym obszarze zaopatrzenia nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Komunikat PPIS dostępny tutaj.

Nakaz przegotowania wody do spożycia z UW Wylatowo

Informujemy, że w badaniach próbek wody z UW Wylatowo stwierdzono przekroczenie normy jakości wody. Miejscowości Wylatowo, Żabienko, Żabno, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice zostały przełączone na zasilanie w wodę z UW Padniewo. W związku z przełączaniem może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Zaleca się przegotowanie wody przed spożyciem.

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 20.09.18r. Wylatowo

Nakaz przegotowania wody do spożycia na odcinku ul.900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody pobranej przez WSSE w Bydgoszczy stwierdzono przekroczenie normy  ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie Urszuli Piwek-Brejeckiej  na odcinku ul. 900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego wprowadza się nakaz przegotowania wody przed do spożycia. W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 07.09.2018

 

Budowa nowego ciepłociągu

Zgodnie z zapowiedziami MPGK sp. z o.o. zakończyła roboty budowlane w ciągu ulic Ogrodowej i Piłsudskiego związane z budową ciepłociągu do węzła przy ul. Dworcowej. Podczas prac na całej długości inwestycji ułożono nie tylko nowe rury ciepłownicze ale także wymieniono wszystkie rurociągi wodne wraz z przyłączami. Dalsze prace budowlane toczyć się będą już poza ciągami komunikacyjnymi i nie będą stwarzać większych utrudnień dla mieszkańców.

Jeszcze we wrześniu na całej długości inwestycji w ulicach Ogrodowej i Piłsudskiego zostanie ułożony nowy asfalt co zakończy pierwszy etap inwestycji.

Spółka planuje zakończyć budowę całego ciepłociągu w roku 2019.

czytaj więcej „Budowa nowego ciepłociągu”

Kurtyna wodna w parku

Dzisiaj ok. godz. 13.00 pracownicy MPGK uruchomią na placu przy amfiteatrze kurtynę wodną.

Kurtyna czynna będzie w upalne dni od 13.00 do godzin popołudniowych.

Zapraszamy dzieci i dorosłych do korzystania z urządzenia.

kurwod2016