Zatrudnimy głównego księgowego

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje o zamiarze zatrudnienia na stanowisko głównego księgowego.

Szczegółowe informacje tutaj.

Oferty należy składać do 30.09.2020

Uwaga odbiorcy wody zaopatrywani w wodę z UW Padniewo

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg w Padniewie gm. Mogilno zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach: Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Dębno, Huta Padniewska, Izdby, Leśnik stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Decyzją numer 763/20 z dnia 07.09.2020 roku PPIS w Mogilnie stwierdził

NAKAZ PRZEGOTOWANIA WODY DO SPOŻYCIA

w miejscowościach:

– Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Dębno, Huta Padniewska, Izdby, Leśnik.

UWAGA

wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

-woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.

 

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 09 września 2020 r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do wtorku 08 września 2020 do godziny 13:00 w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 09.09.2020 do godz. 4:00 lub dzień wcześniej.

 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.

 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.

 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,

 • wykładziny i dywany,

 • wózki,

 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,

 • meble ogrodowe,

 • zabawki dużych rozmiarów,

 • duże skrzynki, donice,

 • materace, kołdry,

 • rowery, itp.

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in. (NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,

 • ceramika sanitarna,

 • zużyte opony i części samochodowe,

 • okna z szybami,

 • grzejniki, panele,

 • odpady ogrodowe.

Odwołanie ograniczeń w Lubieszewie

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 31.08.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody w Lubieszewie na odcinku sieci – końcówka sieci: posesje nr 5, 6, 7, 8, 9.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 31.08.2020

Uwaga odbiorcy wody w Lubieszewie: posesje nr 5, 6, 7, 8, 9

Informujemy, że w badaniach próbek wody w miejscowości Lubieszewo na odcinku – końcówka sieci: posesje nr 5, 6, 7, 8, 9  stwierdzono obecność bakterii grupy coli i enterokoków.

Decyzją numer 592/20 z dnia 13.08.2020 roku PPIS w Mogilnie stwierdził

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

na odcinku sieci – końcówka sieci:

– posesje od nr 5 do nr 9

 

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.

– Zagotowanie wody nie wystarczy.

– Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

– Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci).

 

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie

Zbieramy nakrętki dla Lenki

Miło nam poinformować, że w centrum miasta stanął pojemnik na plastikowe nakrętki w kształcie serca. W prosty sposób można wspierać ochronę środowiska, pomagając przy tym Lence Marczak, chorej małej mieszkance naszej gminy. Akcja zbierania nakrętek to pomysł jednego z pracowników MPGK sp. z o.o. Serce wykonał nasz pracownik p. Tomasz Dudlik.  Na sercu znajduje się informacja na temat Lenki, na której leczenie i rehabilitację zbieramy fundusze. Umieściliśmy w niej również kod QR, którego zeskanowanie aparatem w telefonie komórkowym kieruje do strony internetowej lenamogilno.pl. Dostępna jest tam szersza informacja na temat Lenki a także możliwych innych formach pomocy. W zorganizowaniu akcji pomogli nam Marcin Zieliński z urzędu miasta oraz Dominik Nowakowski, który przygotował stronę internetową z informacją. Do pojemnika można wrzucać wszystkie nakrętki po wodzie mineralnej, napojach, sokach, butelkach z chemią gospodarczą i kosmetykami. Zysk ze sprzedaży zebranych nakrętek będziemy przekazywać w całości  na konto Lenki.

Odwołanie ograniczeń na ul.Cegielskiego w Mogilnie

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 16.07.2020r. odwołane zostają ograniczenia używania wody Mogilnie na odcinku sieci ul.Cegielskiego
– posesja od nr 1 do nr 17 (9 posesji) – lewa strona
– posesja od nr 10 do nr 18 (5 posesji) – prawa strona.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 16.07.2020

Wznawiamy wymianę wodomierzy

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2020, po przerwie spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii, wznawiamy wymianę wodomierzy głównych.
Rozpoczynamy jednocześnie wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy opartego na komunikacji radiowej RF.
Nowy system pozwoli przede wszystkim na odczyt wodomierzy bez konieczności wejścia do miejsca zamontowania wodomierza, co znacznie skróci czas obsługi, będzie też wygodniejsze dla naszych odbiorców. Zniknie więc problem braku dostępu do wodomierza i związana z tym konieczność wielokrotnego odwiedzania posesji w celu dokonania odczytu.
Jednocześnie montowane przez pracowników MPGK sp. z o.o. nakładki  posiadają wyposażenie, pozwalające uzyskiwać dodatkowe dane i kontrolować prawidłowość odczytu. Urządzenie rejestruje m.in. nieprawidłowości i zdarzenia związane z poborem wody takie jak próby ingerencji, demontażu wodomierza, działanie zewnętrznego pola magnetycznego. Pozwala także na analizę zużycia wody co pomoże wykryć brak przepływu, przepływ wsteczny czy też stały pobór wody (np. cieknąca spłuczka), co z kolei wpłynie na ograniczenie strat wody przez odbiorcę.
Nakładki odczytujące będą instalowane systematycznie w ciągu najbliższych 5 lat podczas legalizacyjnej wymiany wodomierzy a ich czas pracy został określony przez producenta na minimum 10 lat.

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW Padniewo

W minionym tygodniu rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Padniewie.

Zbiornik został już dostarczony przez wykonawcę i ustawiony w docelowym miejscu.

Prace montażowe i podłączenie do systemu uzdatniania wody ujęcia potrwają jeszcze kilka tygodni.

Budowany zbiornik o pojemności 150 m3 pozwoli na zwiększenie zapasu wody i ma na celu zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w okresie zwiększonego poboru przez odbiorców w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Koszt wykonania zadania wyniesie ok. 255 tys. zł netto.

    

Uwaga odbiorcy wody w Mogilnie przy ul. Cegielskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody w miejscowości Mogilno na odcinku sieci ul. Cegielskiego stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Decyzją numer 421/20 z dnia 06.07.2020 roku PPIS w Mogilnie stwierdził

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

na odcinku sieci ul. Cegielskiego:

– posesje od nr 1 do nr 17 (9 posesji) – lewa strona

– posesje od nr 10 do nr 18 (5 posesji) – prawa strona 

 

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.

– Zagotowanie wody nie wystarczy.

– Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

– Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci).

 

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie