Odbieramy choinki

W najbliższą sobotę 25 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady. Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:
TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:
skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego – przy przepompowni,
skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,
Wylatowo:
plac postojowy przy szkole,
Gębice:
plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni – naprzeciwko „Twojego Marketu”,
Stawiska:
plac pomiędzy posesją nr 15 a 16 – przy skrzynkach na listy (dawne miejsce ustawienia pojemników na segregację).

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 12.00

UWAGA ODBIORCY UJĘCIA WODY W LUBIESZEWIE !

W związku ze zbyciem przez Likwidatorów RSP Jutrzenka w likwidacji w Lubieszewie hydroforni wraz z siecią wodociągową na rzecz Gminy Mogilno, informujemy, że od dnia 01.02.2020 roku usługi związane z zaopatrzeniem w wodę świadczyć będzie Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Właścicieli nieruchomości prosimy o przybycie od 01 lutego 2020 do 21 lutego 2020 roku do siedziby przedsiębiorstwa w Mogilnie przy ul. Witosa 6, pokój nr 17, I piętro w celu podpisania stosownej umowy. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością tj. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów oraz wzory umów znajdują się na stronie internetowej www.mpgk.mogilno.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 52 315-59-17.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Pracownicy Spółki roznoszą harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z posesji objętych gminnym systemem na rok 2020.

Nastąpiły dwie zmiany dotyczące terminów odbioru:
1. Rejon PADNIEWKO z piątkowego terminu odbioru (wcześniej kolor pomarańczowy, Gmina Mogilno) został przeniesiony na ŚRODOWY termin odbioru (obecnie kolor zielony, miasto Mogilno). Uwaga Padniewko zostało włączone do harmonogramu dla miasta.
2. Rejon STAWISKA oraz ulice Rzemieślnicza, Wybudowanie, Betonowa, Słowackiego, Podgórna, Pułaskiego, Narutowicza, Dworcowa, Kościuszki i Dmowskiego z środowego terminu odbioru (wcześniej kolor brązowy, miasto Mogilno) został przeniesiony na WTORKOWY termin odbioru (obecnie kolor brązowy, miasto Mogilno).

Pozostałe rejony oraz zasady odbioru odpadów a także terminy otwarcia PSZOK pozostają bez zmian.

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 – MIASTO MOGILNO

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 – GMINA MOGILNO

Ogłoszenie

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

informuje, że w dniach 24.12.2019 r. i 27.12.2019 r.

siedziba spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

BĘDZIE NIECZYNNA

Dyżur pełnić będzie kasa przy

ul. Jagiełły 14 / Bank Spółdzielczy / w godzinach:

24.12.2019 – 700– 1130
27.12.2019 – 815– 1530

 
 
 

Ważna informacja dla odbiorców wody

W miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno. W związku z nie uzyskaniem właściwych parametrów mikrobiologicznych wody z uwagi na stwierdzenie podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”, pomimo prowadzonych działań naprawczych, wodę w całej strefie zaopatrzenia uznaje się nadal za warunkową przydatną do spożycia. Podtrzymuje się dotychczasowe warunki, pod którymi woda może być spożywana, określone w komunikacie nr 1a z dnia 09.10.2019r. Zarządzający wodociągiem kontynuuje działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), więc może nastąpić zmiana parametrów organoleptycznych wody (zapach, smak, barwa, mętność). Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66
• Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Witosa 6, tel. 52 315 22 35

Pełna treść komunikatu PPIS

Zimowe zmiany związane z odpadami komunalnymi

W okresie zimowym (listopad- marzec) PSZOK otwarty jest w środy i soboty w godzinach 10.00 do 16.00.

Od 1 grudnia do 31 marca odpady biodegradowalne powstałe na terenie posesji zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną przyjęte bez dodatkowych opłat (odpady te nie będą odbierane sprzed posesji) .

Przypominamy, że w PSZOKu za darmo przyjmowane są tylko selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych funkcjonujących na terenie nieruchomości zamieszkałej, które zostały wytworzone przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

W PSZOKu nie są przyjmowane:

– odpady wytworzone przez firmy w ramach prowadzonej działalności,

– odpady, których charakter lub ilość wskazują, że nie pochodzą z gospodarstw domowych,

– odpady zmieszane.

Nie zostaną także przyjęte odpady w pojemnikach o niezidentyfikowanej zawartości oraz odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Zgodnie z art. 24 f pkt.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia, tj. 13 listopada 2019r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

W1

2,95

3,19

8,28

8,94

W2

2,95

3,19

5,34

5,77

W3

2,99

3,23

8,28

8,94

W4

2,99

3,23

5,34

5,77

W5

3,01

3,25

8,28

8,94

W6

3,01

3,25

5,34

5,77

W7

3,01

3,25

      —

        —

 

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

K1

5,20

5,62

7,20

7,78

K2

5,20

5,62

4,26

4,60

 

   Treść decyzji

   Pełna treść taryfy

OGRANICZENIE POBORU WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ ZNIESIONE

Zgodnie z treścią uchwały nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno traci moc zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Mogilna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3475).

Obwieszczenie Rady Miejskiej

Podsumowanie akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych

17 września pracownicy MPGK sp. z o.o. przeprowadzili zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.   Odebraliśmy odpady  z 319 zgłoszonych miejsc. Ważyły one prawie 52 tony. Wszystkie odebrane odpady zgodnie z przepisami zostały przetransportowane do RIPOKa w Inowrocławiu, gdzie za ich przyjęcie zapłaciliśmy ponad 31 tys. zł. Następna taka akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbędzie się wiosną 2020 roku. Odpady wielkogabarytowa można również dostarczać do  PSZOK w Szerzawach w godzinach otwarcia.