Worki do segregacji

Informujemy, że ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa MPGK sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży worków do segregacji w kasie Spółki. W związku z tym oferujemy zakup worków na podstawie zamówienia telefonicznego.

Prosimy o składanie zamówień pod numerem telefonu 52 31 52 505 lub 52 31 55 922. Zamówione worki zostaną dostarczone bez dodatkowych opłat w terminach odbioru odpadów segregowanych, zgodnie z harmonogramem. Zapłata za kupione worki nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT.

MPGK wstrzymuje przyjmowanie interesantów

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa od dnia 16.03.2020 MPGK sp. z o.o. WSTRZYMUJE PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW w siedzibie Spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie
DO ODWOŁANIA.

OPŁATY prosimy regulować za pomocą płatności elektronicznych, w punkcie przyjmowania opłat BS Gniezno o/Mogilno przy ul. Jagiełły 14 lub w innych punktach.

WNIOSKI, UMOWY i POZOSTAŁE DOKUMENTY prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (mpgk@mpgk.mogilno.pl), poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółki przy ul. W. Witosa 6 lub tradycyjną pocztą.

Pozostałe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:
mpgk.mogilno.pl/do-pobrania/

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 52 31 55 935, 52 31 55 924

Oczyszczalnia: 52 31 51 879

Zakład Usług Komunalnych: 52 31 52 505

Zakład Energetyki Cieplnej: 52 31 55 919

Umowy, warunki techniczne, itd.: 52 31 55 917

Sekretariat, pozostałe sprawy: 52 31 52 235

ZGŁASZANIE AWARII 994

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 11 marca 2020 r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do wtorku 10 marca 2020 w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 11.03.2020 do godz. 4:00 lub dzień wcześniej.

 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.

 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.

 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,

 • wykładziny i dywany,

 • wózki,

 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,

 • meble ogrodowe,

 • zabawki dużych rozmiarów,

 • duże skrzynki, donice,

 • materace, kołdry,

 • rowery, itp.

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,

 • ceramika sanitarna,

 • zużyte opony i części samochodowe,

 • okna z szybami,

 • grzejniki, panele,

 • odpady ogrodowe,

 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Ulotka – Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W sobotę PSZOK nieczynny

OGŁOSZENIE

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że w związku z zadaniem realizowanym przez Urząd Miejski w Mogilnie przebudowa drogi w m. Szerzawy w dniu 15 lutego 2020 roku, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w m. Szerzawy będzie nieczynny.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Odebraliśmy 2,5 t choinek

W minioną sobotę odbyła się zorganizowana przez MPGK sp. z o.o. poświąteczna zbiórka choinek. Zebraliśmy około 200 sztuk drzewek o łącznej masie 2 490 kg. Drzewka jako odpad biodegradowalny, zgodnie z przepisami zostały przekazane do RIPOK w Inowrocławiu.

Dziękujemy!!!

Osoby które nie zdążyły lub zapomniały wystawić choinek w terminie prosimy o dostarczanie ich do PSZOK-a, który czynny jest w środę i sobotę w godz. 10.00 – 16.00.

Odbieramy choinki

W najbliższą sobotę 25 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady. Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:
TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:
skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego – przy przepompowni,
skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,
Wylatowo:
plac postojowy przy szkole,
Gębice:
plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni – naprzeciwko „Twojego Marketu”,
Stawiska:
plac pomiędzy posesją nr 15 a 16 – przy skrzynkach na listy (dawne miejsce ustawienia pojemników na segregację).

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 12.00

UWAGA ODBIORCY UJĘCIA WODY W LUBIESZEWIE !

W związku ze zbyciem przez Likwidatorów RSP Jutrzenka w likwidacji w Lubieszewie hydroforni wraz z siecią wodociągową na rzecz Gminy Mogilno, informujemy, że od dnia 01.02.2020 roku usługi związane z zaopatrzeniem w wodę świadczyć będzie Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Właścicieli nieruchomości prosimy o przybycie od 01 lutego 2020 do 21 lutego 2020 roku do siedziby przedsiębiorstwa w Mogilnie przy ul. Witosa 6, pokój nr 17, I piętro w celu podpisania stosownej umowy. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością tj. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów oraz wzory umów znajdują się na stronie internetowej www.mpgk.mogilno.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 52 315-59-17.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

Pracownicy Spółki roznoszą harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z posesji objętych gminnym systemem na rok 2020.

Nastąpiły dwie zmiany dotyczące terminów odbioru:
1. Rejon PADNIEWKO z piątkowego terminu odbioru (wcześniej kolor pomarańczowy, Gmina Mogilno) został przeniesiony na ŚRODOWY termin odbioru (obecnie kolor zielony, miasto Mogilno). Uwaga Padniewko zostało włączone do harmonogramu dla miasta.
2. Rejon STAWISKA oraz ulice Rzemieślnicza, Wybudowanie, Betonowa, Słowackiego, Podgórna, Pułaskiego, Narutowicza, Dworcowa, Kościuszki i Dmowskiego z środowego terminu odbioru (wcześniej kolor brązowy, miasto Mogilno) został przeniesiony na WTORKOWY termin odbioru (obecnie kolor brązowy, miasto Mogilno).

Pozostałe rejony oraz zasady odbioru odpadów a także terminy otwarcia PSZOK pozostają bez zmian.

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 – MIASTO MOGILNO

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 – GMINA MOGILNO

Ogłoszenie

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

informuje, że w dniach 24.12.2019 r. i 27.12.2019 r.

siedziba spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

BĘDZIE NIECZYNNA

Dyżur pełnić będzie kasa przy

ul. Jagiełły 14 / Bank Spółdzielczy / w godzinach:

24.12.2019 – 700– 1130
27.12.2019 – 815– 1530