Informujemy, że decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Zgodnie z art. 24 f pkt.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia, tj. 13 listopada 2019r.

Treść decyzji i taryfy, oświadczenie oraz broszura informacyjna dostępne są poniżej.

Decyzja RZGW zatwierdzająca taryfę

Decyzja RZGW w sprawie korekty omyłki

Treść taryfy 2019

Oświadczenie o grupie taryfowej – Prawo wodne

Broszura informacyjna