CENNIK USŁUG
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych.

L.p. Rodzaj usługi Wartość usługi
cena netto % VAT cena brutto
1 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik
V-110
     
 – miasto 18,39 zł 8% 19,86 zł
 – wieś 20,17 zł 8% 21,78 zł
2 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik
V-240
     
 – miasto 34,87 zł 8% 37,66 zł
 – wieś 37,73 zł 8% 40,75 zł
3  Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik
V-750
     
– miasto 83,73 zł 8% 90,43 zł
 – wieś 92,30 zł 8% 99,68 zł
4 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik
V-1100
     
 – miasto 123,06 zł 8% 132,90 zł
 – wieś 141,84 zł 8% 153,19 zł
5 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik
V-5500
     
– miasto 457,95 zł 8% 494,59 zł
 – wieś 497,66 zł 8% 537,47 zł
6 Jednorazowy odbiór z załadunkiem i utylizacja odpadów komunalnych
(za 1 m3)
173,03 zł 8% 186,87 zł
7 Jednorazowy odbiór z załadunkiem i utylizacja 1 tony odpadów 509,56 zł 8% 550,33 zł
8 Jednorazowy odbiór i wywóz odpadów –  worek komunalny 80l 16,41 zł 8% 17,72 zł
9 Przyjęcie i utylizacja 1 tony gleby i ziemi w tym kamieni  24,97 zł 8% 26,97 zł
10 Przyjęcie i utylizacja 1 tony gruzu ceglanego 24,97 zł 8% 26,97 zł
11 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 24,97 zł 8% 26,97 zł
12 Mycie i dezynfekcja kontenera KP7 4,11 zł 23% 17,36 zł
13 Ręczny dowóz pojemnika do ulicy 2,18 zł 23% 2,68 zł
14 Dzierżawa pojemnika V-110 2,44 zł 23% 3,00 zł
15  Dzierżawa pojemnika V-240 3,25 zł 23% 4,00 zł
16 Dzierżawa pojemnika V-1100 15,30 zł 23% 18,82 zł
17 Dzierżawa pojemnika V-5500 za 1 m-c 64,00 zł 23% 78,72 zł
18 Przyjęcie i 1 tony odpadów BIO 125,00 zł 8% 135,00 zł
19 Jednorazowy wywóz kontenera KP7 bez zagospodarowania odpadów
(+ km poza granicami miasta)
74,80 zł 23% 92,00 zł
20 Dodatkowy odbiór odpadów, dla zwiększonej częstotliwości odbioru, bez zagospodarowania odpadów (+ km poza granicami miasta) 4,07 zł 23% 5,00 zł

Poz. 1-8: W przypadku umowy na gromadzenie odpadów w sposób selektywny stawki opłat są niższe o 10%