Załącznik do zarządzenia 01/01/2014

Prezesa Zarządu Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie

CENNIK USŁUG

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej

Lp. Opis czynności Wartość usług netto zł. Wartość usług bruto zł.
1. Za spuszczenie i napełnienie zładu wodą w sezonie grzewczym wraz z odpowietrzeniem – za 1 mieszkanie 12,00 14,76
2. Za spuszczenie i napełnienie zładu wodą po sezonie grzewczym wraz z odpowietrzeniem – za 1 mieszkanie 6,00 7,38
3. Za próbę szczelności wewnętrznej instalacji co. , c.w.u. za 1 punkt 13,50 16,61
4. Za dodatkowe wznowienie dostawy energii cieplnej.

za budynek.

125,00 153,75
5. Za odbiór próby szczelności sieci cieplnej 135,00 166,05
6. Za odbiór techniczny i przyjęcie do eksploatacji licznika energii cieplnej 81,00 99,63
7. Za sprawdzenie na życzenie odbiorcy w okresie ważnej legalizacji licznika energii cieplnej o

Qn do 2,5m3/h w przypadku potwierdzonej poprawności działania.

350,00 430,50
8. Za sprawdzenie na życzenie odbiorcy w okresie ważnej legalizacji licznika energii cieplnej o

Qn = 3,5 lub 6m3/h w przypadku potwierdzonej poprawności działania.

500,00 615,00
9. Za sprawdzenie na życzenie odbiorcy w okresie ważnej legalizacji licznika energii cieplnej o

Qn = 10m3/h i powyżej w przypadku potwierdzonej poprawności działania.

700,00 861,00
10. Za kontrolę techniczną robót w kolizji z sieciami cieplnymi przy otwartym wykopie – za jedna kontrolę 62,00 98,40
11. Prace zlecone i wykonywane przez ZEC – 1 rg 33,34 41,01
12. 1 Mg żużli (kod odpadu 100180) 9,76 12,00