Przerwa w dostawach energii cieplnej

Informujemy, że w dniach 21.08.2017 – 27.08.2017  nastąpi przerwa w dostawach energii cieplnej dla odbiorców korzystających z ciepłowni miejskiej przy ul. Polnej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych przed zbliżającym się sezonem grzewczym.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z brakiem ciepłej wody.

Zasuwa przed budynkiem MPGK

Przed siedzibą MPGK pojawił się nowy element. Jest to zdemontowana podczas niedawnej awarii wodociągu w ul. Hallera zasuwa o przekroju 0,5 m. Zasuwa została oczyszczona, odmalowana i wystawiona przed budynkiem biurowym MPGK jako eksponat.

Czego nie wrzucać do kanalizacji?

Każdego roku pracownicy MPGK sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej i awarii przepompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Często z tego powodu dochodzi do zablokowania kanalizacji co jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady powodują one zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach. Natomiast jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię, następstwem czego jest również wylewanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki i wpływa na ostateczną cenę odbioru ścieków.

Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków. Wystarczy stosować proste zasady aby przyczynić się do zmniejszenia ilości zatorów ścieków i awarii pomp. 

Jak to robić?

Bardzo prosto. Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych; umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych odpadów wymienionych na ulotce (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym). Powinny one trafiać do pojemników na odpady komunalne. Im mniej tego typu odpadów trafiać będzie do kanalizacji tym rzadziej dochodzić będzie do zatorów i awarii, co w konsekwencji pozwoli na utrzymanie niskich kosztów odbioru ścieków.

Na zdjęciach poniżej: pracownicy MPGK usuwają przyczynę zablokowania pompy; nawinięte na wirnik chusteczki nawilżane.

czytaj więcej „Czego nie wrzucać do kanalizacji?”

System odpylania ciepłowni miejskiej

Często poruszanym w ostatnich dniach problemem jest pytanie o czystość powietrza, którym oddychamy. Zmodernizowana w roku 2013 ciepłownia przy ulicy Polnej wytwarza ciepło z paliwa stałego jakim jest miał węgla kamiennego. Aby zminimalizować emisję powstałych podczas spalania węgla pyłów ciepłownia miejska wyposażona jest w nowoczesny dwustopniowy układ odpylania spalin.

Dwa razy w roku akredytowane laboratorium dokonuje pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych powstałych przy produkcji ciepła.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że poziom redukcji emisji pyłów do atmosfery wynosi 92%.

Oznacza to, że tylko niewielka część powstałych zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery. Potwierdzeniem tego jest m.in. brak widocznego dymu z komina ciepłowni. Jedynie przy bardzo niskich temperaturach i specyficznych warunkach meteorologicznych widać wydobywającą się z komina parę wodną.

W roku 2013 kosztem ok. 2 mln zł MPGK zmodernizowało ciepłownię przywracając jej pierwotny sposób produkcji ciepła z miału węgla kamiennego. Dzięki inwestycji odbiorcy podłączeni do kotłowni przy ul. Polnej ponoszą o ok. 20 % niższe opłaty za energię cieplną.

Przerwa w dostawie wody

UWAGA!

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. informuje,


że w dniu
17.02.2017 r. od godz.100 do godz. 300 z powodu remontu instalacji wodnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szczeglinie mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody dla następujących miejscowości : Mogilno, Dąbrówka, Żabno, Iskra, Świerkówiec, Szerzawy, Baba, Szczeglin, Twierdziń, Wiecanowo, Wszedzień, Jerkowo, Chałupska, Kunowo, Skrzeszewo, Góra i Nowy Młyn.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

MPGK odbierze choinki

21 stycznia  Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. 

W najbliższą sobotę 21 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców.

Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady.

Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą

TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

-skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,

-skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),

-skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,

Wylatowo:

– plac postojowy przy szkole,

Gębice:

– plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (naprzeciwko „Twojego Marketu”),

Stawiska:

-przy pojemnikach na segregację.

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 13.00

Odpady w Gminie Mogilno w roku 2016

MPGK podsumowało ilość odpadów komunalnych zebranych w minionym roku na terenie gminy Mogilno.

W roku 2016 zebraliśmy w sumie ponad 8 220 ton odpadów komunalnych. Oznacza to, że ilość odbieranych odpadów wzrosła o prawie 10 % w stosunku do poprzedniego roku.

Przy czym ilość samych tylko odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wzrosła o ponad 15 % osiągając masę ponad 6 577 ton.

Warto dodać, że w ostatnim roku przed wprowadzeniem zmian w gospodarce odpadami (2012) zebrano w sumie ok. 5 050 ton odpadów. Od tego czasu nastąpił więc ok. 63% wzrost ilości odpadów. Oznacza to konieczność odbioru, przekazania do RIPOK i utylizacji ponad 3 tysięcy ton dodatkowych odpadów.

Wzrost ilości odpadów a także zmiana zasad ich odbioru (oddzielny odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych) i konieczność transportowania odpadów do RIPOK w Inowrocławiu spowodowała także konieczność zwiększenia bazy transportowej MPGK. W roku 2012 do odbioru odpadów komunalnych Spółka używała 2 pojazdów. Aktualnie jest to aż 8 pojazdów, w tym 4 specjalistyczne śmieciarki.

Odpady komunalne 2016 – podsumowanie roczne

Remont węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B

W listopadzie zakończył się remont budynku węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B. Wykonano prace dekarskie, polegające na całkowitej wymianie pokrycia dachowego, rynien, opierzenia i naprawie instalacji odgromowej. Przeprowadzono także prace budowlano-remontowe, w tym wymianę drzwi i okien wraz z parapetami, wykonanie ocieplenia ścian budynku i ich malowanie. Remont wykonywała firma P.H.U. BUD-MAR z Sieradza, która przedstawiła najkorzystniejszą  ofertę w postępowaniu przetargowym. Remont został sfinansowany ze środków własnych MPGK.

rem_co_900_lecia_1

czytaj więcej „Remont węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B”

Nowy ciągnik w MPGK

W MPGK rozpoczął pracę nowy ciągnik do prac komunalnych marki TYM.

Został dostarczony przez firmę Inter-Vax ze Żnina za kwotę 111 700 zł netto.

Sprzęt przeznaczony jest przede wszystkim do prac realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych. Ze względu na gabaryty i niską wagę może pracować na chodnikach i alejkach parkowych. Przystosowany jest do podłączania dodatkowego osprzętu komunalnego, takiego jak : pług śnieżny, szczotka obrotowa czy piaskarka.

Wyposażony jest również w ładowacz czołowy.

Zakupiony ciągnik zastąpi dotychczas użytkowanego 35-letniego URSUSA.

ciag_tym_1

czytaj więcej „Nowy ciągnik w MPGK”

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

W ostatnich dniach rozpoczęliśmy dystrybucję nowych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na kolejny rok realizacji usługi przez MPGK Mogilno. Nadal obowiązywać będzie zasada odbioru odpadów zmieszanych i odpadów BIO co 2 tygodnie a także odbioru odpadów segregowanych co 4 tygodnie. Wygląd harmonogramów nieznacznie się zmienił co zwiększyło czytelność zawartych w nich informacji. Przypominamy o obowiązku posiadania pojemników dostosowanych do mechanicznego odbioru odpadów zmieszanych za pomocą śmieciarki. Wielkość pojemnika powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych na posesji odpadów.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 3152505

Harmonogram odbioru odpadów 2016-2017 – MIASTO MOGILNO

Harmonogram odbioru odpadów 2016-2017 – GMINA MOGILNO