Rozbudowa stacji przeładunkowej

Zakończyliśmy rozbudowę stacji przeładunkowej znajdującej się na terenie przyległym do składowiska odpadów w Szerzawach.

Aby zminimalizować koszty transportu odpadów MPGK w roku 2013 wybudowało stację przeładunkową. Odpady są tam przeładowywane do dużych kontenerów, którymi przewożone są do regionalnej instalacji w Inowrocławiu.

Od momentu wprowadzenia w 2013 roku nowych zasad gospodarki odpadami ilość odpadów odbieranych od mieszkańców Gminy Mogilno systematycznie wzrasta.

W pierwszym półroczu 2016 roku ilość odpadów ogółem wzrosła o 7,4 % w stosunku do roku poprzedniego przy czym aż o 11,3  % wzrosła ilość odpadów zmieszanych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać przetransportowane do oddalonego o ok. 40 km RIPOK-u w Inowrocławiu. Także w ostatnich miesiącach zanotowaliśmy znaczny wzrost ilości odpadów zmieszanych. W ostatnim miesiącu było to aż 17 %.

Ze względu na bardzo duży wzrost ilości odpadów koniecznym stało się zwiększenie możliwości przeładunkowych stacji.

W ramach inwestycji dobudowane zostały kolejne dwa stanowiska dla kontenerów transportowych typu KP-40, co pozwoliło na podwojenie przepustowości stacji przeładunkowej.

Rozbudowa stacji była wykonywana przez pracowników MPGK z środków własnych spółki.

stacja1

czytaj więcej „Rozbudowa stacji przeładunkowej”

Wymiana przyłączy cieplnych

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z wymianą przyłączy cieplnych do budynków przy ul.22 Stycznia i ul.900 Lecia.

Zakres prac obejmuje wymianę 5 przyłączy cieplnych wykonanych w latach 1974-1976 w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem o łącznej długości ok. 270 m.

Prace wykonuje firma GFI sp. z o.o. z Bydgoszczy która zaoferowała najkorzystniejsze warunki w postępowaniu przetargowym.

Zakończenie prac planowane jest na 15.09.2016. Koszt inwestycji wynosi 118 000 zł netto jest finansowany z środków własnych MPGK.

przyl_co1

czytaj więcej „Wymiana przyłączy cieplnych”

Remont węzła cieplnego przy ul. Witosa

W maju MPGK przeprowadziło remont budynku węzła cieplnego przy ul. Witosa.

Wykonano prace dekarskie, polegające na całkowitej wymianie pokrycia dachowego, rynien, opierzenia i naprawie instalacji odgromowej.

Przeprowadzono także prace budowlano-remontowe, w tym wymianę drzwi i okien wraz z parapetami, wykonanie ocieplenia ścian budynku i ich malowanie.

Remont wykonywała firma PERFEKT z Mogilna. Remont został sfinansowany z środków własnych MPGK.

witosa

Nowy pojazd wodociągów

W Mogileńskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej pracę rozpoczyna kolejny nowy pojazd.

Samochód FIAT DUCATO Furgon L3 H2 2.3 MJ II dostarczyło Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR sp. z o.o. z Poznania. Wartość pojazdu to 105 500 zł  netto.

Pojazd będzie służył pracownikom działu wodociągów podczas usuwania awarii, zastąpi prawie 25-letniego Mercedesa 208D.

IMG_3696 czytaj więcej „Nowy pojazd wodociągów”

SUW Wylatowo

Informujemy, że w związku z przekroczeniem norm mikrobiologicznych Ujęcie Wody w Wylatowie zostało czasowo wyłączone z eksploatacji. Odbiorcy z tego rejonu zaopatrywani są w wodę z Ujęcia Wody w Padniewie. Dostarczana woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989)

Nowy pojazd wielozadaniowy MPGK

MPGK zakupiło nowy pojazd specjalistyczny. Jest to hakowiec na podwoziu DAFa. Wyposażony jest w wymienne zabudowy śmieciarki bezpylnej o pojemności 16 m3 i beczki asenizacyjnej o pojemności 10 m3.

Połączenie tych dwóch rodzajów pojazdów specjalistycznych z wykorzystaniem jednego podwozia jest nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym przez naszą Spółkę. Dzięki temu samochód może być w zależności od potrzeb śmieciarką, beczką do wywozu szamba albo wywozić kontenery KP-7.

czytaj więcej „Nowy pojazd wielozadaniowy MPGK”

MPGK odbierze odpady przez najbliższy rok

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. od listopada 2015 realizować będzie na terenie gminy Mogilno usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Każda posesja otrzyma w najbliższych dniach harmonogram odbioru odpadów na najbliższe 12 miesięcy. Od 1 listopada dla ulic: Morelowa, Ofiar Katynia, Kausa, Cegielskiego, Reja i Jana Pawła II zostały zmienione terminy wywozów. Prosimy o sprawdzenie.

czytaj więcej „MPGK odbierze odpady przez najbliższy rok”

W październiku odpady odbierze MPGK

Informujemy, że MPGK sp. z o.o. będzie realizować usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno. Harmonogram odbioru odpadów w październiku 2015 będzie kontynuacją wprowadzonej przez naszą spółkę zasady odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z częstotliwością co 2 tygodnie i odbioru odpadów segregowanych z częstotliwością co 4 tygodnie.

czytaj więcej „W październiku odpady odbierze MPGK”