Zbórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 17 września 2019r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do poniedziałku 16 września 2019 w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 17.09.2019 do godz. 4:00 lub dzień wcześniej.

 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.

 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.

 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,

 • wykładziny i dywany,

 • wózki,

 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,

 • meble ogrodowe,

 • zabawki dużych rozmiarów,

 • duże skrzynki, donice,

 • materace, kołdry,

 • rowery, itp.

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,

 • ceramika sanitarna,

 • zużyte opony i części samochodowe,

 • okna z szybami,

 • grzejniki, panele,

 • odpady ogrodowe,

 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Dostawa ciepłej wody wznowiona

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że dostawa ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do odbiorców energii cieplnej z ciepłowni miejskiej przy ul. Polnej została wznowiona w godzinach wieczornych w poniedziałek 26.08.2019r.
Ze względu na prowadzone prace związane z wymianą ciepłociągów możliwe są krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody do poszczególnych budynków przy ul. Sportowej 1 i 3 oraz 3 Maja 4, 6, 8.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawach energii cieplnej

Informujemy, że w dniach 26- 27 sierpnia 2019  nastąpi przerwa w dostawach energii cieplnej dla odbiorców korzystających z ciepłowni miejskiej przy ul. Polnej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych przed zbliżającym się sezonem grzewczym.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z brakiem ciepłej wody.

SPRZEDAŻ POJAZDÓW MPGK

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje o przeznaczeniu do sprzedaży następujących pojazdów:

 1. Samochód ciężarowy, marki: STAR 28 P-183, model pojazdu: PODNOŚNIK DO PRAC KONSERWACYJNYCH, nr rej.: CMG 53GW, rok produkcji: 1987, nr podwozia: 109913,  UDT ważne do: X 2019.

 2. Samochód specjalny asenizacyjny, marki: FSC-STARACHOWICE, model pojazdu: STAR 1142, nr rej.: CMG 03AR, rok produkcji: 1998, nr podwozia: SUS1142CEW0014263.

 3. Koparko-ładowarka URSUS, marki: OSTRÓWEK, model pojazdu: KTO-162, nr rej.: CMGT583, rok produkcji: 1988, nr podwozia: 625563.

 4. Przyczepa ciężarowa typ IFA HW 60.11 nr rej.: CMG97PE, rok produkcji: 1988, nr podwozia 219065.

Pojazdy mogą posiadać różne usterki techniczne, są ubezpieczone do 31.12.2019. Pojazdy nie posiadają ważnego przeglądu technicznego. Przyczepa posiada ważny przegląd techniczny do 11.08.2019.
Wszystkie pojazdy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie MPGK sp. z o.o. w Mogilnie przy ul. W. Witosa 6, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Propozycje cenowe prosimy dostarczać do dnia 17.07.2019. w kopercie z dopiskiem „Propozycja cenowa na pojazd” w sekretariacie Spółki: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  ul. W. Witosa 6 88-300 Mogilno  lub pocztą tradycyjną.

Rozpatrzone zostaną propozycje najkorzystniejsze. Wszelkie pytania proszę kierować do osoby kontaktowej:
Marian Poturalski tel. 500149327

UWAGA OGRANICZENIA POBORU WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ

W związku z utrzymującym się okresem bezdeszczowym połączonym z panującymi wysokimi temperaturami oraz dużym poborem wody z gminnej sieci wodociągowej Zarządzeniem Burmistrza Mogilna nr 95/19 z 12 czerwca 2019 roku wprowadza się od dnia 13.06.2019 OGRANICZENIA POBORU WODY  z gminnej sieci wodociągowej w godz. 1600-2400 dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno.

Ograniczenie polega na zakazie poboru wody z przeznaczeniem do:
podlewania i zraszania trawników, sadów, ogrodów i ogródków warzywnych,
podlewania upraw rolnych, działkowych i sadowniczych,
podlewania folii i szklarni ogrodowych,
napełniania basenów przydomowych, oczek wodnych i stawów,
mycia samochodów.

Wprowadzone ograniczenie ma na celu unikniecie przerw w dostawie wody i trwać będzie do odwołania.

PROSIMY O RACJONALNE KORZYSTANIE Z WODY

Obwieszczenie Burmistrza do pobrania

Przerwa w dostawie wody

UWAGA
PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. informuje,
że w dniach 01.06.2019 r. od godz. 24.00 do 02.06.2019 r. do godz. 5.00 oraz 02.06.2019 r. od godz. 24.00 do 03.06.2019 r. do godz. 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody ze stacji wodociągowej w Kwieciszewie z powodu remontu instalacji technologicznej.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY

Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że zgodnie z decyzją BD.RET.070.72.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 26.04.2018 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno w dniu dzisiejszym nastąpiła zmiana cen i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

W1

2,42

2,61

6,88

7,43

W2

2,42

2,61

4,26

4,60

W3

2,46

2,66

6,88

7,43

W4

2,46

2,66

4,26

4,60

W5

2,47

2,67

6,88

7,43

W6

2,47

2,67

4,26

4,60

W7

2,47

2,67

      —

        —

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

K1

3,86

4,17

7,10

7,67

K2

3,86

4,17

4,48

4,84

 

Pełna treść taryfy znajduje się tutaj.

Podsumowanie akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych

Odebraliśmy tego typu odpady od 163 mieszkańców gminy Mogilno, które ważyły ponad 35 ton. Pojazdy spółki przejechały podczas zbiórki prawie 1600 km a pracownicy przeznaczyli na zbiórkę ok. 200 godzin pracy. Odebrane odpady zgodnie z przepisami zostały przetransportowane do RIPOKa w Inowrocławiu, gdzie za ich przyjęcie zapłaciliśmy 21 479,04 zł. W sumie koszty poniesione przez MPGK w związku z akcją odbioru odpadów  wielkogabarytowych wyniosły ponad 35 tysięcy złotych. Następna taka akcja zaplanowana jest na 17.09.2019.

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 5 marca 2019.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do poniedziałku 4 marca 2019 w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 5.03.2019 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

ULOTKA DO POBRANIA

UW Wylatowo

Informujemy, że badania wody pobranej w dniach 22.01.2019 przez PPIS w Mogilnie wykazały spełnienie wymagań mikrobiologicznych. W związku z tym wodę pochodzącą z SUW Wylatowo można używać bez  ograniczeń. 

W załączeniu komunikat PPIS