Zimowe zmiany związane z odpadami komunalnymi

W okresie zimowym (listopad- marzec) PSZOK otwarty jest w środy i soboty w godzinach 10.00 do 16.00.

Od 1 grudnia do 31 marca odpady biodegradowalne powstałe na terenie posesji zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną przyjęte bez dodatkowych opłat (odpady te nie będą odbierane sprzed posesji) .

Przypominamy, że w PSZOKu za darmo przyjmowane są tylko selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych funkcjonujących na terenie nieruchomości zamieszkałej, które zostały wytworzone przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

W PSZOKu nie są przyjmowane:

– odpady wytworzone przez firmy w ramach prowadzonej działalności,

– odpady, których charakter lub ilość wskazują, że nie pochodzą z gospodarstw domowych,

– odpady zmieszane.

Nie zostaną także przyjęte odpady w pojemnikach o niezidentyfikowanej zawartości oraz odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Zgodnie z art. 24 f pkt.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia, tj. 13 listopada 2019r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

W1

2,95

3,19

8,28

8,94

W2

2,95

3,19

5,34

5,77

W3

2,99

3,23

8,28

8,94

W4

2,99

3,23

5,34

5,77

W5

3,01

3,25

8,28

8,94

W6

3,01

3,25

5,34

5,77

W7

3,01

3,25

      —

        —

 

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

K1

5,20

5,62

7,20

7,78

K2

5,20

5,62

4,26

4,60

 

   Treść decyzji

   Pełna treść taryfy

OGRANICZENIE POBORU WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ ZNIESIONE

Zgodnie z treścią uchwały nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno traci moc zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Mogilna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3475).

Obwieszczenie Rady Miejskiej

Podsumowanie akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych

17 września pracownicy MPGK sp. z o.o. przeprowadzili zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.   Odebraliśmy odpady  z 319 zgłoszonych miejsc. Ważyły one prawie 52 tony. Wszystkie odebrane odpady zgodnie z przepisami zostały przetransportowane do RIPOKa w Inowrocławiu, gdzie za ich przyjęcie zapłaciliśmy ponad 31 tys. zł. Następna taka akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbędzie się wiosną 2020 roku. Odpady wielkogabarytowa można również dostarczać do  PSZOK w Szerzawach w godzinach otwarcia.

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z uchwałą nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno, informujemy, że odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

 1. Miasto Mogilno

– co 2 tygodnie w każdą środę począwszy od 25 września 2019r.

Terminy odbiorów:

Wrzesień: 25

Październik: 9; 23

Listopad: 6; 20

Grudzień: 4; 18

 1. Gmina Mogilno:

– odbiór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram dostępny jest tutaj.

 1. Odbiór odpadów selektywnie zbieranych:

– odbiór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogramy dostępne są tutaj.

Zbórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 17 września 2019r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do poniedziałku 16 września 2019 w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 17.09.2019 do godz. 4:00 lub dzień wcześniej.

 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.

 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.

 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,

 • wykładziny i dywany,

 • wózki,

 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,

 • meble ogrodowe,

 • zabawki dużych rozmiarów,

 • duże skrzynki, donice,

 • materace, kołdry,

 • rowery, itp.

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,

 • ceramika sanitarna,

 • zużyte opony i części samochodowe,

 • okna z szybami,

 • grzejniki, panele,

 • odpady ogrodowe,

 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Dostawa ciepłej wody wznowiona

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje, że dostawa ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) do odbiorców energii cieplnej z ciepłowni miejskiej przy ul. Polnej została wznowiona w godzinach wieczornych w poniedziałek 26.08.2019r.
Ze względu na prowadzone prace związane z wymianą ciepłociągów możliwe są krótkotrwałe przerwy w dostawie ciepłej wody do poszczególnych budynków przy ul. Sportowej 1 i 3 oraz 3 Maja 4, 6, 8.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawach energii cieplnej

Informujemy, że w dniach 26- 27 sierpnia 2019  nastąpi przerwa w dostawach energii cieplnej dla odbiorców korzystających z ciepłowni miejskiej przy ul. Polnej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych przed zbliżającym się sezonem grzewczym.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z brakiem ciepłej wody.

SPRZEDAŻ POJAZDÓW MPGK

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje o przeznaczeniu do sprzedaży następujących pojazdów:

 1. Samochód ciężarowy, marki: STAR 28 P-183, model pojazdu: PODNOŚNIK DO PRAC KONSERWACYJNYCH, nr rej.: CMG 53GW, rok produkcji: 1987, nr podwozia: 109913,  UDT ważne do: X 2019.

 2. Samochód specjalny asenizacyjny, marki: FSC-STARACHOWICE, model pojazdu: STAR 1142, nr rej.: CMG 03AR, rok produkcji: 1998, nr podwozia: SUS1142CEW0014263.

 3. Koparko-ładowarka URSUS, marki: OSTRÓWEK, model pojazdu: KTO-162, nr rej.: CMGT583, rok produkcji: 1988, nr podwozia: 625563.

 4. Przyczepa ciężarowa typ IFA HW 60.11 nr rej.: CMG97PE, rok produkcji: 1988, nr podwozia 219065.

Pojazdy mogą posiadać różne usterki techniczne, są ubezpieczone do 31.12.2019. Pojazdy nie posiadają ważnego przeglądu technicznego. Przyczepa posiada ważny przegląd techniczny do 11.08.2019.
Wszystkie pojazdy można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie MPGK sp. z o.o. w Mogilnie przy ul. W. Witosa 6, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Propozycje cenowe prosimy dostarczać do dnia 17.07.2019. w kopercie z dopiskiem „Propozycja cenowa na pojazd” w sekretariacie Spółki: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  ul. W. Witosa 6 88-300 Mogilno  lub pocztą tradycyjną.

Rozpatrzone zostaną propozycje najkorzystniejsze. Wszelkie pytania proszę kierować do osoby kontaktowej:
Marian Poturalski tel. 500149327