UW Lubieszewo – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 17.06.2022r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Lubieszewie na odcinku sieci w miejscowości Strzelce.   W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy UW Palędzie Dolne

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Huta Palędzka na odcinku sieci – posesje od nr 10 do nr 14 oraz nr 18 wykryto bakterie grupy coli w ilości od 1 do < 10 jtk/100ml.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy UW w Lubieszewie

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Strzelce stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy wody zaopatrywani w wodę z UW Palędzie Dolne

Informujemy, że po badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zasilany z SUW Palędzie Dolne gm. Mogilno stwierdzono zanieczyszczoną wodę na końcówce sieci odbiorców wody w miejscowości Huta Palędzka na odcinku sieci – posesje od nr 10 do nr 14 oraz nr 18.

Wyniki pobrane w tym samym czasie na ujęciu wody są prawidłowe, co wskazuje że jest to tylko lokalne zanieczyszczenie.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

 • Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.
 • Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.
 • Zagotowanie wody nie wystarczy.
 • Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.
 • Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci)

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W marcu MPGK sp. z o.o. przeprowadziła kolejna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zebrano ponad 44 ton odpadów. 1/3 odpadów zgłoszono z terenu miasta. Reszta pochodziła z pozostałych miejscowości gminy Mogilno. Z tego względu część odpadów została odebrana w następnych dniach.
W roku 2021 Spółka odebrała od mieszkańców oraz przyjęła w PSZOK 331 t odpadów wielkogabarytowych. W roku 2020 było to 240 t.

Uruchomiliśmy Internetowe Biuro Obsługi Klienta „e-BOK”

Pragniemy Państwa poinformować, że z dniem 1 marca 2022 udostępniliśmy naszym klientom Internetowe Biuro Obsługi Klienta „e-BOK”, które dostępne jest na stronie internetowej www.mpgk.mogilno.pl w odnośniku „e-BOK” lub bezpośrednio pod adresem https://ebok.mpgk.mogilno.pl

 

Panel „e-BOK” umożliwia:

 • przegląd informacji o aktualnych i archiwalnych rozliczeniach wynikających z realizacji umów z MPGK sp. z o.o.,
 • bieżące monitorowanie historii swoich operacji zakupu usług,
 • przekazanie poprzez formularz kontaktowy reklamacji, uwag, wniosków, itp.,
 • podawanie stanu licznika zużycia wody i odprowadzenia ścieków,
 • włączenie bądź wyłączenie usługi „e-faktura”.

 

„e-Bok” jest darmowy i dostępny dla wszystkich klientów MPGK sp. z o.o.

Zapraszamy do korzystania !

Dokumenty do pobrania:

Regulamin e-BOK MPGK
Instrukcja e-BOK MPGK

Zbiórka gabarytów

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 7 marca 2022r. Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku
4 marca 2022 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o.
tel. 
52 315-25-05 do godz. 14.30 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 7 marca 2022 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in. ( NIE BĘDĄ ODBIERANE ) :

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Odbieramy choinki

W piątek 28 stycznia 2022 r. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach mieszkaniowych  w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady.

Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:

„TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

 • skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
 • skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),
 • skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Polna,
 • parking ul. Sądowa przy Szkole Podst. Nr 2

Wylatowo: plac postojowy przy szkole,
Gębice: plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (naprzeciwko „Twojego Marketu”),
Stawiska: plac, między posesją nr 15 a 16 przy skrzynkach na listy.

Drzewka prosimy dostarczać do piątku (28.01.2022) do godz. 9.00