SPRZEDAŻ POJAZDU MPGK

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje o przeznaczeniu do sprzedaży następującego pojazdu:

 1. Samochód ciężarowy (wywrotka), marki: JELCZ 3W317, nr rej.: CMG AX19, rok produkcji: 1986,
  nr podwozia: 317WKOG00013802

Pojazd posiada usterki techniczne – brak działających świateł i kierunkowskazów, jest ubezpieczony do 31.12.2022 r. posiada ważny przegląd techniczny do 10.08.2022 r.
Pojazd można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie MPGK sp. z o.o. w Mogilnie przy ul. W. Witosa 6, codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 11.00 do godz. 14.00.

Propozycje cenowe prosimy dostarczać do dnia 21.01.2022 r. w kopercie z dopiskiem „Propozycja cenowa na pojazd” w sekretariacie Spółki: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno lub pocztą tradycyjną.

Rozpatrzone zostaną propozycje najkorzystniejsze. Wszelkie pytania proszę kierować do osoby kontaktowej:
Marian Poturalski tel. 500149327

Awaria na ul.Benedyktyńskiej

W związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 21.12.2021, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul.Benedyktyńskiej w Mogilnie. Przewidywany czas usunięcia awarii do godz. 15.

Za utrudnienia przepraszamy.

UW Palędzie Dolne – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 10.12.2021r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Palędziu Dolnym w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz miejscowość Ławki gm. Trzemeszno.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że zgodnie z decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno od dnia 13.11.2021 nastąpiła zmiana cen i opłat za dostawę wody i odbiór ścieków.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

 

netto

brutto

netto

brutto

W1

3,22

3,48

10,60

11,45

W2

3,22

3,48

7,53

8,13

W3

3,26

3,52

10,60

11,45

W4

3,26

3,52

7,53

8,13

W5

3,28

3,54

10,60

11,45

W6

3,28

3,54

7,53

8,13

W7

3,28

3,54

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

 

netto

brutto

netto

brutto

K1

5,43

5,86

10,42

11,25

K2

5,43

5,86

7,35

7,94

 

Pełna treść taryfy znajduje się tutaj.

Zachęcamy do przejścia na E-FAKTURĘ !

Pragniemy Państwa poinformować o udostępnianiu naszym klientom możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Korzystanie z usługi to oszczędność czasu i wygoda pomagająca chronić środowisko.
Usługa jest darmowa.

W celu przejścia na e-fakturę należy:

– wypełnić oświadczenie o akceptacji faktur przesłanych drogą elektroniczną,
– wskazać w oświadczeniu adres e-mail na który będą wysyłane e-faktury
– wypełnione i podpisane oświadczenie dostarczyć do MPGK sp. z o.o.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej spółki: www.mpgk.mogilno.pl/e-faktura,

Do kolejnej faktury zostanie także dołączony druk oświadczenia, który po wypełnieniu będzie można wysłać w załączonej kopercie do MPGK (bezpłatnie – opłata przeniesiona na MPGK).

Uwaga odbiorcy wody zaopatrywani w wodę z UW Palędzie Dolne

Informujemy, że po badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zasilany z SUW Palędzie Dolne gm. Mogilno zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno. W związku z powyższym przełączono sieć wodociągową do SUW w Padniewie.

Zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni od przełączenia.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 20 września 2021r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku
17 września 2021 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o.
tel. 
52 3152505 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 09.2021 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Remont ciepłowni zakończony

W dniu dzisiejszym zakończone zostały prace remontowe w ciepłowni przy ul. Polnej. Ze względu na zakres prac konieczna była przerwa w dostawach ciepła. Po 8 latach pracy wymieniony został m.in. odżużlacz zgrzebłowy. Jest to jedno z ważniejszych urządzeń w procesie produkcji ciepła. Służy do wygaszenia, odbioru i transportu spalonego miału poza budynek ciepłowni. Dostawcą nowego urządzenia jest Zakład Urządzeń Ciepłowniczych TERMAL z Końskich. Koszt nowego odżużlacza i jego wymiany wyniósł 61 900,00zł netto.

Jeszcze dzisiaj wznowimy dostawy energii cieplnej do odbiorców.

Za utrudnienia związane z remontem przepraszamy!