Zimowe zmiany związane z odpadami komunalnymi

W okresie zimowym (listopad- marzec) PSZOK otwarty jest w środy i soboty w godzinach 10.00 do 16.00.

Od 1 grudnia do 31 marca odpady biodegradowalne powstałe na terenie posesji zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną przyjęte bez dodatkowych opłat (odpady te nie będą odbierane sprzed posesji) .

Przypominamy, że w PSZOKu za darmo przyjmowane są tylko selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych funkcjonujących na terenie nieruchomości zamieszkałej, które zostały wytworzone przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

W PSZOKu nie są przyjmowane:

– odpady wytworzone przez firmy w ramach prowadzonej działalności,

– odpady, których charakter lub ilość wskazują, że nie pochodzą z gospodarstw domowych,

– odpady zmieszane.

Nie zostaną także przyjęte odpady w pojemnikach o niezidentyfikowanej zawartości oraz odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Zgodnie z art. 24 f pkt.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia, tj. 13 listopada 2019r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

W1

2,95

3,19

8,28

8,94

W2

2,95

3,19

5,34

5,77

W3

2,99

3,23

8,28

8,94

W4

2,99

3,23

5,34

5,77

W5

3,01

3,25

8,28

8,94

W6

3,01

3,25

5,34

5,77

W7

3,01

3,25

      —

        —

 

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

K1

5,20

5,62

7,20

7,78

K2

5,20

5,62

4,26

4,60

 

   Treść decyzji

   Pełna treść taryfy