Ograniczenia ruchu na ulicach Piłsudskiego i Ogrodowej

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczyna inwestycję polegającą na podłączeniu odbiorców ciepła osiedla ul. Dworcowej do ciepłowni miejskiej. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wybudowany ok. 350 metrowy odcinek ciepłociągu od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Ogrodowej i Hallera. Prace spowodują utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ulic Piłsudskiego i Ogrodowej. Od poniedziałku 30.07.2018 czasowo zamknięta zostanie ulica Ogrodowa od ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego a także ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Ogrodowej do wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 3. Dojazd do ul. Ogrodowej zapewniony będzie od strony ul. Kasprowicza i parkingu „Biedronki” a także od strony osiedla mieszkaniowego ulicami Niewiadomskiego i Łuczaka. Natomiast wjazd na parking zapewniony będzie od strony ul. Hallera. Utrudnienia w ruchu potrwają około miesiąca. Ich zakres będzie się jednak zmieniał w miarę postępu prac tak aby trwały one możliwie najkrócej. Pozostałe prace związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji potrwają do połowy października lecz nie będą powodowały zmian w organizacji ruchu. Celem inwestycji jest zmiana źródła ciepła dla odbiorców zasilanych aktualnie z kotłowni gazowej na zasilanie z kotłowni miejskiej produkującej taniej energię cieplną. W ramach inwestycji zlikwidowana zostanie kotłownia gazowa przy ul. Dworcowej i wybudowany do niej nowy odcinek sieci cieplnej od ul. Jana Pawła II. Inwestycja podzielona została na trzy etapy. Jej zakończenie planowane jest na wrzesień/październik 2019 roku.

Plan organizacji ruchu

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont przyłączy cieplnych

Trwają prace remontowe związane z wymianą przyłączy cieplnych. Prace obejmują wymianę  przyłączy cieplnych wykonanych w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem do bloków przy ulicy ul.Dworcowej 1,5,3A, Kościuszki 2,2A i Hallera 29, 31,33. Łączna długość przyłączy – ok. 280m. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie strat ciepła na wymienianych przyłączach. Zgodnie z planem prace zakończyć się powinny do 31.08.2018r. Całkowity koszt remontu wynosi 151762,73 złotych netto i jest finansowany z środków własnych MPGK.

czytaj więcej „Remont przyłączy cieplnych”